Суд

Суд - орган влади, який займається вирішенням питань різних рівнів.

Традиційно виділяють суди різних типів залежно від підходу до класифікації:

  1. Віднесення до офіційних і неофіційних органам влади (можна виділити не тільки суд як інститут держави, але і суд, заснований на релігійному сприйнятті - мусульманський шаріат). 
  2. У співвіднесеності з міжнародним правом (у цьому пункті прийнято виділяти наддержавні, міжнародні та регіональні структури). 
  3. За сферою спрямованості можна виділити загальні та спеціалізовані суди. До останніх відносяться як існуючі в мирний час арбітражна, митна, податкова, ювенальна гілки, так і надзвичайний суд, який засновують в період загострення ситуації в державі.

Єдиний нюанс надзвичайних судів полягає в тому, що вони, як такі, не є частиною судової гілки влади, так як вони носять характер покарання, а не всебічного розгляду проблеми з урахуванням Конституції держави.

Для України основним є Конституційний суд, особливості якого прописані в Законі України про «Конституційний суд» (був прийнятий 16 жовтня 1996). Основна мета прийнятого закону - гарантування главенствованія Конституції на всій території держави.

До числа Конституційних суддів відноситься 18 чоловік, які призначаються Президентом України, з'їздом суддів України і Верховною Радою

On Top