ua en ru

ВР повторно ухвалила закон про нормативно-правові акти.

Верховна Рада України повторно ухвалила закон №1343-1 "Про нормативно-правові акти", частково врахувавши пропозиції Президента України Віктора Ющенка. За відповідне рішення проголосували 366 депутатів з 434 зареєстрованих в залі.

Закон регулює суспільні відносини, пов'язані з розробленням нормативно-правових актів, їх прийняттям, набранням ними чинності, державною реєстрацією та обліком. Він також визначає систему, види, ієрархію нормативно-правових актів та встановлює єдині вимоги до нормопроектувальної техніки для всіх суб'єктів нормотворення.

Згідно із законом "нормативно-правовий акт - це офіційний документ, прийнятий (виданий) уповноваженим на це суб'єктом у визначених законом формі та порядку, який встановлює норми права для неозначеного кола осіб і розрахований на неодноразове застосування".

Законом визначено, зокрема, й такі поняття як: "нормотворча діяльність" (діяльність, пов'язана з плануванням, розробленням, проведенням експертизи, прийняттям (виданням) нормативно-правового акта, внесенням до нього змін, припинення ним чинності); "нормотворча ініціатива" (офіційне подання за встановленою процедурою суб'єктами нормотворчої ініціативи проектів нормативно-правових актів); "нормотворча пропозиція" (вмотивоване подання, що вноситься уповноваженим суб'єктом щодо необхідності прийняття (видання) нормативно-правового акта, внесення до нього змін або визнання його таким, що втратив чинність).

Законодавчим актом визначено також, що нормотворчий процес - це спеціальна організаційно-правова діяльність уповноважених суб'єктів, яка полягає в ініціюванні, підготовці, розгляді проектів нормативно-правових актів та прийнятті (виданні) цих актів та набранні ними чинності.

Під час обговорення народні депутати підтримали 13 із 39 пропозицій Президента до цього закону. Вони, зокрема, стосуються того, що до суб'єктів нормотворення віднесено також голів місцевих державних адміністрацій, делегування нормотворчих повноважень може здійснюватися виключно у випадках, визначених законом. Із закону вилучено норму, якою пропонувалося заборонити видання спільних нормативно-правових актів декількома суб'єктами нормотворення. Підтримана й пропозиція, згідно з якою закон підписує голова парламенту і невідкладно направляє його Президентові України. Народні депутати підтримали главу держави в питаннях щодо офіційного оприлюднення нормативно-правових актів, а також про те, що офіційне роз'яснення нормативно-правового акта чи його окремих норм, крім норм Конституції України та законів України, здійснюється суб'єктом нормотворення щодо власних нормативно-правових актів, а в разі правонаступництва нормотворчих повноважень - відповідним суб'єктом нормотворення шляхом прийняття відповідного рішення.