Рада має намір створити Нацкомісію з питань запобігання корупції

НовиниПолітика    07.10.2014 - 11:39
Народні депутати підтримали у першому читання та в цілому урядовий законопроект № 5113 "Про запобігання корупції (доопрацьований).

Народні депутати підтримали у першому читання та в цілому урядовий законопроект № 5113 "Про запобігання корупції (доопрацьований). За відповідне рішення проголосували 263 депутата при мінімально необхідних 226.

Даний проект закону передбачає створення спеціалізованого превентивного антикорупційного центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом - Національної комісії з питань запобігання корупції, на яку покладатимуться функції із:

- забезпечення формування та реалізації антикорупційної політики із залученням громадськості;

- здійснення аналізу та дослідження ситуації з корупцією;

- координації і методичної допомоги у виявленні та усуненні органами корупційних ризиків; здійснення фінансового контролю (перевірка декларацій, моніторинг способу життя);

- затвердження правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; співпраці з викривачами, вжиття заходів щодо їх правового захисту;

- здійснення міжнародного співробітництва у сфері антикорупційної політики.

При цьому Національна комісія наділятиметься правом одержувати від органів необхідну інформацію; вносити обов'язкові до виконання приписи (щодо усунення порушень виконання антикорупцційного законодавства); звертатися до правоохоронних органів з обов'язковими для розгляду висновками щодо виявлених ознак правопорушень; звертатися до суду із позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, визнання нікчемними правочинів, виданих (прийнятих, укладених) внаслідок порушення антикорупційного законодавства); мати доступ до баз даних органів (для здійснення фінансового контролю, зокрема, для перевірки декларацій).

Як зазначається, комісія складатиметься з 5 членів, які призначатимуться Кабінетом міністрів України за результатами прозорого та об'єктивного конкурсу із залученням громадськості. Орієнтовна штатна чисельність працівників апарату Національної комісії складатиме 250 осіб.

З метою забезпечення незалежності Національній комісії гарантуватиметься належне фінансування із зазначенням його обсягів окремим рядком в державному бюджеті України. Крім того, з цією є метою пропонується забезпечити належні умови оплати праці членів та службовців апарату комісії, встановивши розмір посадового окладу члена Комісії на рівні окладу судді Верховного суду України, а окладів службовців апарату Комісії на рівні окладів відповідних категорій службовців секретаріату Кабінету міністрів України.

Ще одним блоком положень даного проекту закону передбачено визначення правила формування та реалізації антикорупційної політики. Так, пропонується закріпити правило про затвердження Верховною Радою України ключового документу у сфері антикорупційної політики - антикорупційної стратегії.

Проект закону також передбачає низку правил щодо запобігання проявам корупції, серед яких обмеження щодо використання службового становища, одержання подарунків, сумісництва та суміщення публічної служби з іншою оплачуваною діяльністю, щодо спільної роботи близьких осіб в умовах прямого підпорядкування один одному, а також обмеження щодо осіб, які припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Також проектом закону пропонується встановити правила щодо уникнення публічними службовцями реального, потенційного чи уявного конфлікту інтересів, чітко визначити алгоритм дій службовців та їх керівників щодо вирішення ситуацій наявного конфлікту інтересів.

Також проект закону включає перелік правил етичної поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що ґрунтуються на Модельному кодексі поведінки державних службовців, передбаченому в Рекомендації Комітету міністрів Ради Європи R (2000) 10 від 11 травня 2000 р.

Також законопроект містить правила щодо системи об'єктивного фінансового контролю за майновим станом публічних службовців, що полягатиме у: поданні декларацій в електронній формі; комплексі перевірок декларацій антикорупційним превентивним органом; оприлюдненні декларацій у спеціальному єдиному реєстрі; розширенні переліку відомостей, що підлягатимуть зазначенні у декларації; встановленні кримінальної відповідальності за подання у декларації завідомо недостовірних відомостей, а також за умисне неподання декларації; проведенні стосовно службовців моніторингу способу їх життя з метою перевірки відповідності рівня життя задекларованим майну та доходам; встановленні обов'язку службовців повідомляти антикорупційний орган про істотні зміни у своєму майновому стані та про відкриття рахунків у закордонних банках.

Проект закону містить положення щодо забезпечення захисту викривачів, які повідомляють про факти корупції, в тому числі заборону застосування до них негативних заходів впливу.

Також у законопроекті пропонується визначити види відповідальності за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення - кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову. Поряд з цим пропонується встановити адміністративні стягнення у виді позбавлення права займати певні посади за окремі адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією.

Нагадаємо, 6 жовтня 2014 р. на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до депутатів з пропозицією суттєво розширити перелік речей, необхідних для декларування для чиновників I-III категорії.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
On Top