ru ua

ПР пропонує створити в Україні державний банк розвитку

Народний депутат від фракції Партії регіонів Валерій Омельченко пропонує створити в Україні державний банк розвитку на базі ПАТ "Український банк реконструкції та розвитку". Про це йдеться у відповідному законопроекті № 3445 "Про державний банк розвитку України", текс якого розміщений на сайті Верховної Ради України.

Законопроект встановлює правові засади створення та функціонування спеціалізованого державного банку розвитку.
Так, документом передбачається, що банк розвитку буде створено на базі ПАТ "Український банк реконструкції та розвитку", повноваження з управління корпоративними правами якого нещодавно відповідно до рішення Кабінету міністрів було покладено на Міністерство фінансів України.

Документ також визначає основні завдання, джерела їх фінансування та обмеження щодо діяльності банку розвитку.
Так, основними завданнями банку розвитку є: середньо- та довгострокове кредитування банків на поворотній основі з метою реалізації державних цільових програм, що забезпечують економічне зростання; середньо - та довгострокове кредитування компаній на поворотній основі, що реалізують інвестиційні проекти та проекти соціально-економічного розвитку у пріоритетних галузях економіки, у тому числі за рахунок коштів, передбачених Державним бюджетом України на відповідний рік; залучення внутрішніх та зовнішніх ресурсів для реалізації державних цільових програм, у тому числі під державні гарантії; співпраця з міжнародними та іноземними фінансовими організаціями з питань залучення коштів, а також реалізації інвестиційних проектів та проектів соціально-економічного розвитку.

Держава не відповідає за зобов'язаннями Банку розвитку, а Банк розвитку не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено договором.

Разом з тим, банку розвитку забороняється здійснювати діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі та страхування; залучати у вклади (депозити) кошти та банківські метали фізичних осіб; відкривати та вести поточні рахунки клієнтів - фізичних осіб; надавати кредити фізичним особам; відкривати та вести поточні (кореспондентські) рахунки юридичних осіб, видавати безпроцентні кредити; відкривати відокремлені підрозділи, крім представництв.

Проте Банк розвитку має право надавати бланкові кредити за умов погодження такої операції з наглядовою радою. Також Банк розвитку може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більше 50% відсотків капіталу банку.

Також законопроектом визначені загальні принципи формування органів управління банку розвитку та їх повноваження.