Мінфін пропонує зменшити контроль за держбанками з боку влади

НовиниПолітика    18.05.2017 - 12:33
Фото: Міністерство фінансів України
Фото: Міністерство фінансів України

Зокрема, Мінфін пропонує внести зміни до закону України "Про банки та банківську діяльність"

Міністерство фінансів України пропонує внести законодавчі зміни щодо контролю за державними банками з боку влади.  Відповідні зміни визначені у законопроекті "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей управління державними банками", копія якого є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, документом пропонується внести зміни до закону України "Про банки та банківську діяльність".

Так, у законопроекті зазначається, що під терміном "державний банк" мається на увазі банк, 100% статутного капіталу якого належить державі. Держбанк може існувати лише у формі акціонерного товариства (раніше такої норми не було).

Єдиним акціонером державного банку є держава. Кабінет міністрів України здійснює функції з управління корпоративними правами держави у державному банку.

Також законопроектом визначається, що органами держбанку є загальні збори, наглядова рада та правління. Зазначимо, відповідно до чинного законодавства, органами управління держбанку є наглядова рада та правління, а органом контролю є ревізійна комісія, персональний склад якої визначає наглядова рада.

Загальні збори

Загальні збори є вищим органом держбанку, повноваження якого здійснює Кабінет міністрів України. Статут держбанку затверджується вищим органом та має відповідати вимогам законів України з урахуванням особливостей, встановлених законом про банківську діяльність та нормативно-правових актів Національного банку України.

До компетенції загальних зборів належать прийняття рішень щодо:

 • визначення основних (стратегічних) напрямів діяльності держбанку та затвердження звітів про їх виконання;
 • схвалення стратегії розвитку держбанку, затвердженої наглядовою радою держбанку;
 • затвердження статуту держбанку, внесення змін та доповнень до нього;
 • зміни розміру статутного капіталу держбанку;
 • призначення та припинення повноважень членів наглядової ради;
 • затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
 • встановлення розміру винагороди членів наглядової ради;
 • затвердження річних результатів діяльності держбанку;
 • покриття збитків та розподіл прибутку;
 • затвердження розміру річних дивідендів;
 • затвердження положення про наглядову раду;
 • зміни типу акціонерного товариства у формі якого існує держбанк;
 • розміщення акцій, їх дороблення аба консолідація;
 • викупу держбанком розміщених ним акцій;
 • анулювання акцій держбанку;
 • реорганізація банку;
 • припинення державного банку, обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
 • встановлення критерії відбору зовнішнього аудитора держбанку.

Разом з тим, відповідно до законопроекту, вищий орган не має права приймати рішення з питань діяльності держбанку, які не належать до його виключної компетенції. Вищий орган не бере участі в поточному управління державним банком.

Крім того, зазначається, що вищий орган має право отримувати будь-яку інформацію про фінансово-господарську діяльність держбанку, необхідну для здійснення його повноважень.

Наглядова рада

Наглядова рада є органом держбанку, до компетенції якого входить контроль та регулювання діяльності виконавчого органу держбанку з метою виконання стратегії розвитку фінустанови. Наглядова рада здійснює захист прав вкладників, кредиторів та держави як акціонера. До її складу входить 7 осіб, з яких 5 осіб повинні бути незалежні, а два члени є представниками держави.

Для визначення претендентів на посади членів наглядової ради банку Кабмін утворює конкурсну комісію, до складу якої входять 3 представника президента та 3 представника Кабміну.

"Претенденти на посади незалежних членів наглядової ради державного банку визначаються шляхом конкурсного відбору в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України, виключно із числа кандидатів, відібраних на умовах відкритого конкурсу компанією з добору персоналу, що має не менше як десятирічний і міжнародний досвід надання послуг з добору керівного складу провідних світових банків. Один претендент на посаду представника держави у наглядовій раді державного банку визначається за пропозицією президента та один претендент - за пропозицією Кабінету міністрів України", - йдеться у документі.

До компетенції наглядової ради входить, зокрема, призначення та звільнення голови та членів правління банку, затвердження звіту правління, утворення комітетів наглядової ради.

Строк повноважень наглядової ради становить три роки. Очолює наглядову раду голова, який обирається наглядової радою серед її незалежних членів.

Наразі, відповідно до чинного законодавства, держбанк створюється за рішенням Кабміну, який також і затверджує статут державного банку. До складу наглядової ради входять члени наглядової ради, призначені Верховною Радою, президентом та Кабміном. Президент, Рада та Кабін призначають по 5 членів.

Правління

Виконавчим органом державного банку є правління. Голова та члени правління призначаються та звільняються наглядовою радою за пропозицією комітету наглядової ради з питань призначень та винагород посадовим особам.

Фінансова звітність банку підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором, який визначається наглядовою радою.

Між держбанком та Кабміном може укладатися угода про взаємодію, яку від банку підписують голова правління та наглядової ради

Зазначимо, відповідний законопроект вчора, 17 травня 2017 року розглядався засіданні урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності. Після розгляду комітет відправив законопроект на доопрацювання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко заявив, що доходи Міжнародного інвестиційного банку не пов'язані з якими-небудь державними позиціями, прибутку банку є абсолютно помірними.

On Top