ru ua

Мінекономрозвитку пропонує законодавчо закріпити принципи зовнішньоекономічної політики України

Формування основ зовнішньоекономічної політики на середньостроковий і довгостроковий періоди дуже важливе і актуальне для України питання, зазначив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолій Максюта під час міжвідомчої наради з даного питання.

"Для України дуже важливо встановити чіткі принципи зовнішньоекономічної політики, які стали б дороговказом для центральних органів влади і суспільства", - вважає він.

Анатолій Максюта повідомив, що на сьогодні потрібно визначити, яким чином принципи зовнішньоекономічної політики прописати в чинному законодавстві.

"Питання складне і делікатне, бо будь-які публічні заяви про якусь політиці викликають контрзаяви, а можливо - і контрзаходи. Тому перед нами стоїть завдання, передбачене Національним планом дій на 2013 рік і Президентом України, - сформулювати ці принципи, при цьому щоб вони не були просто гаслами, які будуть добре лягати на папір, або добре звучати як наукові фрази, а бути дороговказом для реальної роботи", - підкреслив він.

На думку експертів міністерства та експертів, основи зовнішньоекономічної політики необхідно розглядати як складову державної зовнішньоекономічної діяльності і тому доцільним буде внесення відповідних змін до закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

У зазначеному законі пропонується дати визначення терміну "державна зовнішньоекономічна політика України", прописати її напрямки в інтеграційних процесах і відносинах України з іншими країнами, визначити основні завдання та механізми реалізації зовнішньоекономічної політики держави, внести інші необхідні зміни.

Експерти міністерства також відзначають, що важливим напрямком роботи є нарощування експортного потенціалу, тому, на їх думку, Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" доцільно доповнити положеннями про державну фінансову підтримку експортної діяльності за державними програмами і проектами.

У міністерстві вважають, що внесення відповідних змін дозволить забезпечити додатковий захист та підтримку вітчизняним товаровиробникам на зовнішньому і внутрішньому ринку.

Крім того, ці зміни сприятимуть зростанню обсягів та оптимізації товарної і географічної структури українського експорту, а також зростанню інвестицій у розвиток національної економіки.