ua ru

Кабм затвердив порядок використання у 2010 р. коштів, передбачених у держбюджеті для здійснення заходів держполітики з питань молоді, жінок та сім'ї

Кабінет міністрів затвердив порядок використання у 2010 р. коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів державної політики з питань молоді, жінок та сім'ї. Про це йдеться в постанові від 16 червня 2010 р. № 468.

Зокрема, бюджетні кошти спрямовуються на виплату грантів Президента України для обдарованої молоді та премії Кабінету міністрів за особливі досягнення молоді у розбудові України; здійснення заходів, передбачених:

державною цільовою соціальною програмою "Молодь України" на 2009-2015 рр., затвердженою постановою від 28 січня 2009 р. № 41, зокрема на створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості; утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей; пропаганду та формування здорового способу життя; створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді; інтеграцію українських молодіжних організацій до відповідних європейських та світових організацій;

державною програмою підтримки сім'ї на період до 2010 р., затвердженою постановою від 19 лютого 2007 р. № 244, зокрема на проведення тренінгів, семінарів і конференцій із питань щодо запобігання насильству в сім'ї, проблем та перспектив реалізації державної сімейної політики; виготовлення, розміщення та розповсюдження соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім'ї; проведення Всеукраїнського фестивалю сімейної творчості "Родинні скарби України", Всеукраїнського огляду-конкурсу "Таланти багатодітної родини" та Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства"; підготовку та видання державної доповіді про становище сімей в Україні та стан реалізації державної сімейної політики;

державною програмою протидії торгівлі людьми на період до 2010 р., затвердженою постановою від 7 березня 2007 р. № 410, зокрема на проведення семінарів із питань протидії торгівлі людьми, здійснення інформаційно-просвітницьких заходів;

державною програмою з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року, затвердженою постановою від 27 грудня 2006 р. № 1834, зокрема на проведення семінарів із питань ґендерної рівності, науково-методичних заходів із подолання ґендерних стереотипів і формування ґендерної культури.

Не допускається спрямування бюджетних коштів на утримання підприємств, установ та організацій і здійснення заходів державної політики з питань молоді, жінок та сім'ї громадськими організаціями; з метою отримання прибутку; які не проводяться на загальнодержавному чи міжнародному рівні; які фінансуються за іншими бюджетними програмами.

Розподіл бюджетних коштів здійснюється Мінсім'ямолодьспортом згідно із затвердженим ним календарним планом, виходячи з обґрунтованої потреби в коштах, визначеної на підставі детальних розрахунків видатків за кожною категорією витрат, діючих цін і тарифів, з урахуванням особливостей конкретного заходу, принципу економного витрачання бюджетних коштів та максимальної ефективності їх використання, а також необхідності виконання бюджетних зобов'язань минулих років, узятих на облік в органах Державного казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

Операції, пов'язані з використання бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого Державним казначейством.

Закупівля товарів і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законодавством порядку.

У договорах про закупівлю товарів і послуг за бюджетні кошти обов'язково передбачаються вимоги щодо недопущення включення до собівартості послуг витрат, які безпосередньо не пов'язані з їх наданням, або необґрунтованого завищення вартості послуг; коригування визначеної в договорі суми та зобов'язань сторін у разі зменшення бюджетних призначень за бюджетною програмою під час уточнення показників державного бюджету або зменшення Мінсім'ямолодьспортом обсягу бюджетних призначень.

Договори про надання послуг, необхідних для організації і здійснення заходів державної політики з питань молоді, жінок та сім'ї, укладаються безпосередньо з їх надавачами, а договори про оренду приміщень, оренду (експлуатацію) обладнання та оргтехніки - безпосередньо з їх власниками (балансоутримувачами).

Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.