ua en ru

Контроль на роботі, навчанні та за кордоном. Нові правила військового обліку для українців

Контроль на роботі, навчанні та за кордоном. Нові правила військового обліку для українців Фото: правила військового обліку в Україні для чоловіків та жінок змінилися (facebook.com/NATO)

Військовий облік в Україні відбуватиметься за новими правилами. Кабмін ухвалив низку змін, які передбачають посилення контролю, запровадження Єдиного реєстру військовозобов'язаних та можливість подавати дані у військкомат через "Дію". Взяття на облік стане обов'язковою умовою для працевлаштування та вступу на навчання, а також під час перебування за кордоном.

Докладніше про нововведення у порядку військового обліку – в матеріалі РБК-Україна.

Головне про військовий облік

В Україні військовий облік проводиться для створення та накопичення військового резерву людських ресурсів.

Його мета – забезпечити повне та якісне комплектування Збройних сил та інших військових формувань у мирний час та в особливий період. Військовий облік є складовою мобілізаційної підготовки держави.

30 грудня 2022 Кабінет міністрів затвердив новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Відповідно до ухваленої постанови, громадяни України мають перебувати на обліку за місцем проживання, за місцем навчання або роботи, за місцем консульського обліку – у разі перебування за кордоном понад 3 місяці.

Зокрема, військовий облік поділяється на:

 • персонально-якісний – облік за зареєстрованим місцем проживання. Проводиться Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), органами СБУ, підрозділами Служби зовнішньої розвідки;
 • персонально-первинний – облік даних за фактичним місцем проживання. Такий облік проводять виконавчі органи сільських, селищних, міських рад за відсутності у населеному пункті ТЦК та СП;
 • персональний – облік за місцем роботи, служби чи навчання. Проводять уповноважені працівники організацій, підприємств, навчальних закладів.

У період мобілізації та воєнного стану:

 • загальний військовий облік – для всіх військовозобов'язаних та резервістів;
 • спеціальний військовий облік – для громадян, які мають броню від підприємства, організації, державних органів.

Кому потрібно ставати на військовий облік

Персонально-первинному (за місцем проживання) та персональному (за місцем роботи/навчання) військовому обліку підлягають громадяни України:

 • призовники від 16 до 27 років (з року досягнення ними 17-річного віку);
 • військовозобов'язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування у запасі;
 • жінки-медики та фармацевти;
 • жінки, які мають професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю (перелік затверджений Міноборони) - за власним бажанням.

Варто зазначити, що взяття на персонально-первинний та персональний облік відбувається лише після постановки особи на військовий облік у відповідних ТЦК та СП. Те саме стосується і зняття з обліку.

Персонально-первинний та персональний облік громадян, які прибули з тимчасово окупованих територій України, здійснюється після взяття таких осіб на облік ВПО та військовий облік у ТЦК та СП за місцем тимчасової реєстрації.

Призовники, військовозобов'язані та резервісти у разі зміни адреси або інших персональних даних зобов'язані у термін 7 днів особисто повідомити про це ТЦК та СП (надалі з'явиться можливість вносити дані через портал "Дія").

Порядок ведення обліку

Нововведення у правилах військового обліку передбачають:

 • працевлаштування та вступ на навчання військовозобов'язаних можливі лише за умови підтвердження інформації про взяття на військовий облік (наявність військового квитка, посвідчення про приписку до призовної дільниці);
 • керівники підприємств, організацій, навчальних закладів повинні у строк 7 днів з прийняття військовозобов'язаного на роботу (навчання) повідомляти про це ТЦК та СП;
 • роботодавці зобов'язані сповіщати співробітників про виклик до ТЦК та СП та забезпечувати їх своєчасну явку туди;
 • щорічно до 1 грудня відповідальні особи на підприємствах, в закладах освіти повинні подавати до ТЦК та СП списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;
 • органи місцевого самоврядування зобов'язані виявляти військовозобов'язаних, які проживають на території населеного пункту, але не перебувають у них на обліку, направляти таких громадян до ТЦК та СП;
 • Центри зайнятості повинні подавати до ТЦК та СП інформацію про безробітних військовозобов'язаних у термін 7 днів із дня реєстрації особи у Центрі зайнятості;
 • звіряння даних первинного обліку військовозобов'язаних може відбуватися шляхом обходу дворів за розпорядженням сільського, селищного, міського голови.

Єдиний реєстр військовозобов'язаних

Для збору, обробки та зберігання інформації про військовозобов'язаних створюється система військового обліку – Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних, резервістів.

Його наповнення здійснюють уповноважені працівники ТЦК та СП, органи СБУ, Служби зовнішньої розвідки.

Новим Порядком військового обліку передбачається створення механізму взаємодії Єдиного реєстру військовозобов'язаних з іншими державними базами даних. Це дозволить актуалізувати інформацію про особу, наприклад, при переїзді, зміні особистих даних.

Призовник, військовозобов'язаний, резервіст зможе самостійно внести дані до Єдиного реєстру через портал "Дія" при реєстрації місця проживання. Цей механізм буде затверджено Міністерством оборони додатково.

Військовий облік жінок

 • військовому обліку в Україні підлягають жінки, які здобули освіту за медичною та фармацевтичною спеціальностями;
 • заклади освіти, які здійснюють підготовку жінок-медиків та фармацевтів, за 2 місяці до завершення ними навчання подають список таких жінок до ТЦК та СП для оформлення тимчасового посвідчення військовозобов'язаного;
 • у термін 7 діб з дня отримання тимчасового посвідчення жінці слід прибути до ТЦК та СП за зареєстрованим місцем проживання для взяття на військовий облік;
 • взяття жінки на облік військовозобов'язаних здійснюється після визначення її придатності до військової служби та внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру;
 • жінки з медичною освітою, які не перебували на військовому обліку до затвердження нового Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовообов'язані до кінця 2026 року;
 • непрацевлаштовані жінки можуть самостійно прибути у відповідний ТЦК та СП з метою взяття їх на військовий облік;
 • жінки, які мають професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, згідно з переліком Міноборони, беруться на військовий облік за власним бажанням.

Військовий облік за кордоном

Військовий облік українців, які перебувають за кордоном понад 3 місяці, здійснюють дипломатичні відомства. До обов'язків цих установ входить:

 • ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які перебувають на тимчасовому консульському обліку;
 • сприяння поверненню військовозобов'язаних та резервістів в Україну у разі проведення мобілізації та у воєнний час;
 • інформування у строк 7 днів про постановку (зняття) на консульський облік відповідних ТЦК та СП за минулим місцем реєстрації особи;
 • інформування громадян призовного віку, які перебувають на тимчасовому консульському обліку, не мають відстрочки та не звільнені від призову на строкову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу.

Водночас призовники, військовозобов'язані та резервісти, які виїжджають за кордон терміном до 3 місяців, з військового обліку в Україні не знімаються.