ru ua

ВР прийняла за основу проект закону про судовий збір

Верховна Рада України (ВР) прийняла за основу законопроект "Про судовий збір" , котрим пропонується визначити правові засади справляння судового збору, платників, об´єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору. Даний документ за № 7530 від 30.12.2010 р., ініційований фракціями ПР та БЮТБ, підтримали 232 народних депутатів.

Згідно із проектом, судовий збір справляється: за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством; за подання до суду апеляційної і касаційної скарги на судові рішення, заяви про перегляд судового рішення у зв´язку з нововиявленими обставинами та заяви про перегляд судових рішень Верховним судом України; за видачу судами документів.

Судовий збір не справляється за подання:
заяви про перегляд Верховним Судом судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов´язань при вирішенні справи судом;
заяви про скасування судового наказу;
заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;
заяви про поворот виконання судового рішення;
заяви про винесення додаткового судового рішення;
заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому порядку безвісно відсутньою або недієздатною, або з особою, засудженою до позбавлення волі на строк не менш як три роки;
заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги по загальнообов´язковому державному соціальному страхуванню;
заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
заяви про обов´язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадовою або службовою особою, а так само незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду;
заяви про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у випадках, коли представництво їх інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору, згоду на обов´язковість якого надано Верховною Радою України, здійснюють Міністерство юстиції України та/або органи опіки та піклування або служби у справах дітей.

Судовий збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.