ru ua

В Україні в 2012 р. кількість докторів наук збільшилася на 4,7% - до 15,5 тис осіб

В Україні в 2012 р. кількість докторів наук збільшилася на 4,7% порівняно з 2011 р. - до 15,5 тис осіб

В Україні упродовж 2012 р. чисельність докторів наук збільшилася на 4,7% порівняно з 2011 р. і склала 15 тис. 592 доктора. Про це повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

При цьому чисельність чоловіків збільшилась на 2,5%, жінок - на 11,6 %.

У 2012р. диплом доктора наук отримали 689 осіб, з яких 34,2% - керівники підприємств, установ, організацій, виробничих або функціональних підрозділів; 31,1% - професори кафедр, 22,1% - доценти, 9,3% - наукові спів-робітники. У суспільних науках працювало 41,5% докторів наук, технічних - 17,0%, природничих - 14,2%, медичних - 16,2%, сільськогосподарських - 2,0%, гуманітарних - 9,0% докторів наук.

Середній вік чоловіків-докторів на-к на момент отримання диплома становив 50 років, жінок - 45 років, середній час роботи над дисертацією - відповідно 8 і 7 років.

Із загального числа докторів наук 96,0% мали вчене звання професора, доцента або старшого наукового співробітника. Чисельність професорів зросла проти 01.10.2011 на 3,4%, доцентів - на 11,7%, старших наукових співробітників - на 1,9%. При цьому число жінок-професорів збільшилось на 9,4%, доцентів - на 19,1%, старших наукових співробітників - на 6,5%. Частка докторів наук, обраних академіками та членами-кореспондентами державних академій становила 6,0% (929 осіб).

На 31 грудня 2012р. майже половина докторів наук перебували на посадах керівників підприємств, установ, організацій або виробничих та інших основних підрозділів (49,0%), 31,3% - на посаді професорів кафедр; понад дві третини докторів працювали у вищих навчальних закладах, майже чверть - у науково-дослідних інститутах, їхніх філіях і відділеннях та інших наукових установах; 163 доктора наук (1,0%) - в органах державної влади.

На 31.12.2012 середній вік докторів наук порівняно з 01.10.2011 майже не змінився і становив для чоловіків-докторів наук - 62 роки; жінок - 56 років. Разом з тим, частка молодих учених (віком до 40 років) збільшилась на 0,9 в.п. (819 осіб) у т.ч. чоловіків - на 0,5 в.п. (437 осіб), жінок - на 1,6 в.п. (382 особи)

За результатами наукової діяльності 45% докторів наук мали наукові праці, що вийшли у фахових виданнях, а 8,6% виступали у ролі авторів (співавторів) у заявках на отримання охоронного документу на об'єкт права інтелектуальної власності. Найбільше таких докторів наук працювало в організаціях Міністерства освіти і науки (3033 особи), Національної академії наук (1031) і Міністерства охорони здоров'я (767).

У період з 1 жовтня 2011р. до 31 грудня 2012р. з числа докторів наук, зайнятих в економіці України, з різних причин вибуло 944 особи, у т.ч. 76 осіб вийшли на пенсію, 241 померли, 5 осіб виїхали за кордон, 192 особи змінили місце роботи, 622 ви-були з інших причин. Слід зазначити, що число докторів наук, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання з року в рік скорочується, і за останні 5 років в середньому воно не перевищувало 6 осіб на рік.

Читайте також: Держстат: В Україні в 2012 р. кількість аспірантів зменшилася на 1,6 % - до 33,64 тисяч осіб