ru ua

В Україні опублікований закон про посилення відповідальності керівників банків

В Україні сьогодні, 10 липня 2014 р. офіційно опублікований закон № 1587-VII "Про внесення змін в закон України "Про банки і банківську діяльність" щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках".

В Україні сьогодні, 10 липня 2014 р. офіційно опублікований закон № 1587-VII "Про внесення змін в закон України "Про банки і банківську діяльність" щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках". Закон опубліковано в газеті "Голос України".

Цей закон набирає чинності через 6 місяців після його опублікування.

Закон підвищує захист інтересів вкладників та кредиторів банків шляхом удосконалення відповідальності керівників банку за результати його діяльності, створення ефективних механізмів управління ризиками та ін.

Зокрема, згідно з законом, Рада банку зобов'язана повідомляти НБУ про конфлікти інтересів, що виникають у банку. У свою чергу НБУ має право вимагати припинення повноважень члена ради банку, якщо він неналежним чином виконує свої функції.

Банк зобов'язаний щороку, не пізніше 30 квітня, та на вимогу НБУ надавати інформацію про питання, що розглядалися на засіданні ради банку, та прийняті щодо них рішення, а також перелік членів ради банку, присутніх на засіданні.

Також Нацбанк має право вимагати позачергового скликання засідання ради банку.

Також, у законі зазначається, що Національний банк України має право вимагати позачергового скликання загальних зборів учасників банку.

"Рішення загальних зборів учасників банку не має юридичної сили у разі його прийняття з використанням права голосу належних або контрольованих акцій (паїв) осіб, яким Національний банк України заборонив користуватися правом голосу належних або контрольованих акцій (паїв)", - йдеться у законі

Крім того, згідно з законом, Національний банк України встановлює вимоги щодо професійної придатності та ділової репутації керівників банку. Голова правління банку та головний бухгалтер банку вступають на посаду після надання письмової згоди на це Нацбанком. НБУ також має право вимагати заміни будь-кого з керівників банку, якщо його професійна придатність та ділова репутація не відповідають вимогам цього закону.

"Керівники банку (голова, його заступники та члени ради банку, голова, його заступники та члени правління банку, головний бухгалтер, його заступники, керівники відокремлених підрозділів банку) несуть відповідальність перед банком за збитки, завдані банку їхніми діями (бездіяльністю), згідно із законом. Якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед банком є солідарною", - також йдеться у законі.

Крім того, як зазначається, керівником банку не може бути особа, яка займала посаду голови НБУ, заступника голови НБУ, керівника структурного підрозділу, який за посадою входив до складу правління НБУ, та члена ради НБУ, якщо з дня припинення зазначених повноважень не минув один рік.

Крім того. Цей закон зобов'язує банк утворити постійно діючий підрозділ з управління ризиками, що має відповідати за впровадження внутрішніх положень та процедур управління ризиками відповідно до визначених радою банку стратегії та політики управління ризиками.

"Підрозділ з управління ризиками має бути підзвітний раді банку та відокремлений від підрозділу внутрішнього аудиту, підрозділів, що здійснюють операції, та підрозділів, що реєструють операції", - йдеться в законі.

Крім того, банк повинен утворити постійно діючий підрозділ внутрішнього аудиту, який є складовою системи внутрішнього контролю, вимоги до професійної підготовки працівників якого надає НБУ.

Нагадаємо, народні депутати підтримали цей закон у другому читанні і в цілому 4 липня 2014 р. За відповідне рішення проголосували 257 депутатів. Президент України Петро Порошенко підписав цей закон 9 липня.