ua en ru

Строкова військова служба: кого призивають та хто має право на відстрочку

Строкова військова служба: кого призивають та хто має право на відстрочку Фото: призов на військову службу у 2022 році відбудеться восени (Віталій Носач, РБК-Україна)

Призову на строкову військову службу в Україні підлягають чоловіки віком від 18 до 27 років. Але багато хто з них має право на відстрочку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення ГО "ОПОРА".

Коли відбувається призов на строкову військову службу

Строки проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу визначаються указом президента України.

Такий указ публікують у засобах масової інформації не пізніше як за місяць до закінчення року, що передує року призову (призовів) громадян України на строкову військову службу, крім указу про призов (призови) громадян України на строкову військову службу в особливий період, який публікують не пізніше як за місяць до початку проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу.

Чи проводять призов на строкову військову службу навесні 2022 року

За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, призов на строкову військову службу у квітні-червні поточного року не проводитимуть.

Так, указом президента України від 11 квітня 2022 р. №230/2022 було внесено зміни до указу, у якому вилучили положення про призов на строкову військову службу громадян України чоловічої статі, які відповідають вимогам частини першої ст. 15 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", у квітні-червні 2022 року.

Відповідно до редакції цього указу від 12.04.2022, призов на строкову військову службу планують у жовтні-грудні 2022 року.

Кого призивають на строкову військову службу

На строкову військову службу призивають:

 • придатних для цього за станом здоров'я
 • громадян України
 • чоловічої статі
 • яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку
 • і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Хто має право на відстрочку від призову на строкову військову службу

Особливості відстрочки від призову на строкову військову службу регулює ст. 17 Закону “Про військовий обов'язок і військову службу”.

Прикладами (однак не вичерпними) для відстрочки можуть слугувати такі випадки.

Відстрочку за сімейними обставинами надають за бажанням особи призовникам, які мають:

 • непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
 • неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їхнього віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
 • дитину (дітей) віком до 18 років, яку (яких) виховують самостійно;
 • дитину віком до трьох років;
 • двох і більше дітей;
 • вагітну дружину;
 • або є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відстрочка у зв'язку зі здобуттям освіти. Також відстрочку від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надають громадянам призовного віку, які навчаються:

 • у закладах загальної середньої освіти III ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання (проте у разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу);
 • у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;
 • у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного ступеня освіти;
 • у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;
 • в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Відстрочка для продовження професійної діяльності. Відстрочку від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надають таким громадянам призовного віку:

 • педагогічним працівникам, які здобули вищу освіту, основним місцем роботи яких є заклади загальної середньої освіти, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за спеціальністю;
 • медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді, - на весь період їх роботи за фахом у сільській місцевості;
 • священнослужителям, які закінчили заклади вищої або середньої духовної освіти і займають посаду в релігійних організаціях, що діють на основі статуту (положення), зареєстрованого у встановленому порядку, - на час виконання обов’язків священнослужителя;
 • сільським, селищним, міським головам - на строк виконання ними цих повноважень;
 • особам, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук) / доктора мистецтв або доктора наук та працюють на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей за галузями знань (науки) / мистецтв, за якими присуджено науковий / освітньо-творчий ступінь, - на весь період їх роботи за цією спеціальністю;
 • резервістам - на весь період служби у військовому резерві;
 • поліцейським, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівникам Державного бюро розслідувань - на весь період їх служби;
 • співробітникам Служби судової охорони - на весь період їх служби.

Кого звільняють від призову на строкову військову службу

Підстави звільнення від призову на строкову військову службу визначені у ст. 18 Закону “Про військовий обов'язок і військову службу”. Так, від призову на строкову військову службу в мирний час звільняють громадян України:

 • які визнані особами з інвалідністю або за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;
 • які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;
 • які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;
 • батько або мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат або сестра яких загинули, померли або стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати;
 • які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
 • які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;
 • які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіком), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;
 • які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи;
 • які здійснюють опіку над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною; зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
 • які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
 • які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання;
 • яким після закінчення закладів вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

Нагадаємо, у вересні 2021 року Кабінет міністрів затвердив чисельність строковиків під час осіннього призову у кількості 13 575 осіб, із них: до лав Збройних сил - 6 500 осіб, Національної гвардії - 4 775 осіб, Державної прикордонної служби - 1 700 осіб, Державної спеціальної служби транспорту - 600 осіб.