ru ua

Рада схвалила в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації

Рада схвалила в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації Фото: засідання Верховної Ради

Законопроект підтримали 265 з 368 зареєстрованих у залі народних депутатів.

Верховна Рада України прийняла в першому читанні за основу проект закону України № 2217а (постанова №2217а/П1) "Про внесення змін до Конституції України" (щодо децентралізації влади), передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект підтримали 265 з 368 зареєстрованих у залі народних депутатів.

Рада схвалила в першому читанні зміни до Конституції щодо децентралізації

Фото: результати голосування в Раді

Зазначимо, що голосування проходило під виття сирен та в умовах блокування трибуни.

"Законопроектом про внесення змін до Конституції України запропоновані зміни щодо децентралізації державної влади в Україні та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування. Змінюються окремі положення Конституції України щодо адміністративно-територіального устрою. Зокрема, закріплено, що територія України поділена на громади. Громада є первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України", - зазначено в пояснювальній записці до законопроекту.

Законопроектом передбачено, що "розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів різних рівнів здійснюється за принципом субсидіарності, що відповідає Європейській хартії місцевого самоврядування. Так, відповідно до статті 4 Хартії органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене зі сфери їхньої компетенції".

Ураховуючи зазначене, запропонованим рядом змін у статтях 140-144 корегуються наступні питання: вилучаються з конституційного регулювання місцеві державні адміністрації та, відповідно, скасовується інститут голів місцевих державних адміністрацій. Натомість основні повноваження зосереджуються на базовому рівні - у громаді.

Також законопроектом передбачається утворення виконавчих органів місцевого самоврядування громади, які є підконтрольними і підзвітними раді громади. При цьому голова громади головує на засіданнях ради громади, очолює виконавчий орган місцевого самоврядування громади. У свою чергу, районна рада, обласна рада обирає зі свого складу відповідно голову районної ради, голову обласної ради, який очолює виконавчий комітет ради".

Водночас документом затверджується: "Разом з тим децентралізація не означає послаблення центральної влади в таких питаннях, як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, дотримання прав і свобод людини".

Суттєвими є корективи, що вносяться в статтю 118 та 119: "для нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування пропонується запровадити інститут префектів. Проектом передбачено, що префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету міністрів України Президент України. Префект зупиняє дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду".

Крім того, законопроектом передбачено, що "у разі ухвалення головою громади, радою громади, районною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції України, створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент України зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного Суду України, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, районної, обласної ради та призначає тимчасового державного уповноваженого.

У разі визнання Конституційним судом України акта голови громади, ради громади, районної, обласної ради таким, що не відповідає Конституції України, Верховна Рада України за поданням Президента України достроково припиняє повноваження голови громади, ради громади, районної, обласної ради та призначає позачергові вибори у визначеному законом порядку" - дане положення регулюється змінами у статті 150.

"Метою запропонованих змін є відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізація повною мірою положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого самоврядування. При цьому запропоновані зміни відповідають установленій у статті 2 Конституції України унітарній формі державного устрою" - відзначається в пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що парламентарії зберуться у понеділок 31 серпня на позачергове пленарне засідання, щоб попередньо схвалити внесення змін до Конституції України в частині децентралізації влади. Сам законопроект № 2217а був зареєстрований у Верховній Раді 1 липня 2015 р.

16 липня Верховна Рада підтримала постанову про направлення цього законопроекту до Конституційного суду для проведення його оцінки.

31 липня КСУ схвалив зміни до Конституції щодо децентралізації.