ru ua

Кабмін затвердив держпрограму енергоефективності на 2010-2015 рр.

Кабінет міністрів України затвердив Державну цільову економічну програму енергоефективності на 2010-2015 рр. Відповідна постанова від 2 березня 2010 р. №243 опублікована сьогодні в газеті "Урядовий кур'єр".

Документом уряд постановив Міністерству економіки включати щороку за поданням Національного агентства з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів визначені Програмою завдання, заходи та показники до розділів проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.
Міністерству фінансів, Національному агентству з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів доручено передбачати під час складання проекту державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання завдань та заходів Програми, виходячи з можливостей державного бюджету.
Національному агентству з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів необхідно подавати до 15 квітня року, що настає за звітним періодом, Кабінетові міністрів України і Міністерству економіки щорічні звіти про результати виконання Програми.

Метою Програми є:
створення умов для наближення енергоємності валового внутрішнього продукту України до рівня розвинутих країн та стандартів Європейського Союзу, зниження рівня енергоємності валового внутрішнього продукту протягом строку дії Програми на
20% порівняно з 2008 р. (щороку на 3,3%), підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів і посилення конкурентоспроможності національної економіки;
оптимізація структури енергетичного балансу держави шляхом зменшення частки імпортованих викопних органічних видів енергоресурсів, зокрема природного газу, та заміщення їх іншими видами енергоресурсів, у тому числі отриманими з альтернативних джерел енергії, та вторинними енергетичними ресурсами.

Передбачається , що виконання Програми дасть змогу знизити рівень енергоємності валового внутрішнього продукту на 20% порівняно з 2008 р.; підвищити рівень енергетичної безпеки держави та конкурентоспроможності національної економіки; зменшити залежність України від імпортованих енергоносіїв, обсяг споживання органічного палива, техногенний вплив на довкілля і підвищити рівень екологічної безпеки систем теплопостачання; створити нові робочі місця; удосконалити механізм державного управління і регулювання у сфері енергоефективності, енергозбереження та альтернативної енергетики, оптимізувати структуру та обсяг енергоспоживання; зменшити обсяг виробничих витрат на 10%, невиробничих втрат енергоносіїв - на 25% рівня відповідних показників, що діяли на момент прийняття Програми; ліквідувати перехресне субсидування під час ціно- та тарифоутворення; частково розв'язати проблему виплати заборгованості з оплати спожитих енергоресурсів; створити умови для залучення фінансових ресурсів, необхідних для оновлення та модернізації виробничих фондів; підвищити економічну та енергетичну ефективність і рівень надійності енергетичного обладнання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей; забезпечити збільшення на 25% установленої потужності теплової генерації в результаті проведення реконструкції теплових електростанцій і теплоелектроцентралей та зменшення фактичних питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, пов'язаних з виробленням теплової і електричної енергії; оптимізувати структуру енергетичного балансу держави, зокрема забезпечити зменшення частки природного газу та нафтопродуктів, заміщення їх іншими видами енергетичних ресурсів, насамперед отриманими з альтернативних джерел енергії, та вторинними енергетичними ресурсами.

Прогнозні обсяги фінансування Програми складають 250 млрд грн, у тому числі у 2010 р. - 14,3 млрд грн, у 2011 р. - 18,54 млрд грн, у 2012 р. - 28,6 млрд грн, у 2013 р. - 47,14 млрд грн, у 2014 р. - 67 млрд грн, у 2015 р. - 74,42 млрд грн.

З 250 млрд грн з державного бюджету планується виділити 30,1 млрд грн, з місцевих бюджетів - 15 млрд грн, з інших джерел - 204,9 млрд грн.