ua ru

Кабмін затвердив порядок розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду

Кабінет міністрів України своєю постановою № 1410 від 26 грудня 2011 р. ("Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання") порядок розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду. Відповідна постанова опублікована у виданні "Урядовий курєр".

Згідно з постановою, "секторальний план" означає план, відповідно до якого орган ринкового нагляду здійснює в межах сфери своєї відповідальності ринковий нагляд видів продукції, визначає їх належність до певного ступеня ризику та на підставі якого митні органи здійснюють контроль продукції.

Проект секторального плану розробляється з урахуванням результатів моніторингу причин і кількості звернень споживачів (користувачів) про захист їх права на безпеку продукції, причин і кількості нещасних випадків і випадків заподіяння шкоди здоров'ю людей внаслідок споживання (використання) продукції, який здійснюється органами ринкового нагляду в межах сфери їх відповідальності.

До проекту секторального плану включаються види продукції, щодо яких протягом року передбачається вжити заходів ринкового нагляду та контролю.

У проекті секторального плану зазначається поштова адреса органу ринкового нагляду, його номер телефону, адреса електронної пошти для подання пропозицій щодо перегляду такого проекту.

Проект секторального плану розробляється з урахуванням наявних і очікуваних у наступному році кадрових, фінансових та інших ресурсів, а також інформації про кількість та причини нещасних випадків і випадків заподіяння шкоди здоров'ю людей внаслідок споживання (використання) продукції, що подається органами ринкового нагляду, центральними органами виконавчої влади, які здійснюють ринковий нагляд, правоохоронними органами, громадськими організаціями та об'єднаннями суб'єктів господарювання.

До проекту секторального плану додається обґрунтування, в якому зазначаються: інформація про належність виду продукції, що включається до сфери відповідальності органу ринкового нагляду, до певного ступеня ризику; причини проведення спільних планових перевірок характеристик продукції з визначенням органів ринкового нагляду, разом з якими передбачається їх проведення.

Секторальний план складається з плану здійснення ринкового нагляду та плану здійснення контролю продукції.

Нагадаємо, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України у липні 2011 р. запропонувало змінити порядок проведення державного ринкового нагляду, зокрема обмежити об'єкти планових перевірок лише тими видами продукції, які становлять високий рівень пріоритетності або при наданні яких на ринку виявлено значну кількість порушень.