ua en ru

Уряд має намір пом’якшити порядок проведення державного ринкового нагляду

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України пропонує змінити порядок проведення державного ринкового нагляду, зокрема обмежити об'єкти планових перевірок лише тими видами продукції, які становлять високий рівень пріоритетності або при наданні яких на ринку виявлено значну кількість порушень. Про це йдеться у проекті постанови Кабміну "Питання планування діяльності щодо здійснення державного ринкового нагляду", оприлюдненому на веб-сайті відомства.

Так, документом пропонується затвердити:
- ступені ризику видів нехарчової продукції та критерії, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику;
- Порядок розроблення та перегляду секторальних планів державного ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання.

У проекті постанови пропонується встановити, що для планування діяльності щодо здійснення ринкового нагляду та контролю продукції встановлюються три ступені ризику видів продукції: високий, середній та низький. Крім того, установлюється перелік критеріїв, за якими визначається належність продукції до відповідних ступенів ризику. При цьому визначати належність видів продукції до відповідних ступенів ризику повинні органи ринкового нагляду, які є центральними органами виконавчої влади, у межах сфер їх відповідальності.

У проекті постанови пропонується обмежити об'єкти планових перевірок лише тими видами продукції, які становлять високий рівень пріоритетності або при наданні яких на ринку виявлено значну кількість порушень. Щодо інших видів продукції можуть проводитися позапланові перевірки за підставами, визначеними законами України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" та "Про загальну безпечність нехарчової продукції"; позапланові перевірки також можуть бути проведені за такими ж підставами і щодо тих видів продукції, які підлягають плановим перевіркам.
У проекті постанови визначено процедуру розроблення, затвердження та перегляду органами ринкового нагляду, що є центральними органами виконавчої влади, секторальних планів ринкового нагляду.
Разом з тим у секторальних планах ринкового нагляду встановлюються лише загальні кількісні показники для здійснення перевірок у межах держави та не визначаються конкретні суб'єкти господарювання, у яких будуть проводитися планові перевірки характеристики продукції. З огляду на зазначене проектом постанови передбачено розроблення та затвердження детальних планів здійснення ринкового нагляду в регіонах України та детальних планів здійснення контролю продукції у зонах діяльності регіональних митниць (митниць). Головною відмінністю детального плану здійснення ринкового нагляду від секторального плану є визначення в ньому найменувань суб'єктів господарювання, у яких будуть проведені планові перевірки характеристик продукції. При цьому пропонується встановити періодичність проведення планових перевірок у одного суб'єкта господарювання.
У проекті постанови також установлений порядок здійснення органами ринкового нагляду моніторингу виконання секторальних планів та детальних планів здійснення ринкового нагляду і детальних планів здійснення контролю продукції. Результати такого моніторингу повинні міститися у звітах про виконання секторальних планів, які, у свою чергу, оприлюднюються та подаються до Мінекономрозвитку для проведення регулярної оцінки ринкового нагляду.