ua en ru

В Запорожской области археологи обнаружили редкое захоронение XV века

В Запорожской области археологи обнаружили редкое захоронение XV века Фото: в Запорожской области археологи обнаружили редкое захоронение XV века (GettyImages)

В Запорожской области обнаружили редкое захоронение XV века. Остатки костей покойника археологи раскопали на Мамай-Горе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу экспедиции.

"В этом году в одном из захоронений мы нашли покойника с копытцем лошади, что является очень редким явлением среди захоронений этого типа",- говорится в сообщении.

Известно, что на Мамай-Горе таких захоронений исследовано уже более 150, а с монетами и украшениями - 24.

"Раньше в захоронениях этого народа мы уже встречали остатки костей овец, лошадей и коров, что свидетельствует о типе ведения хозяйства и подтверждает переход от кочевого к полукочевому образу жизни",- рассказывают археологи.

Отмечено, что в большинстве случаев захоронения этих кочевников не содержат инвентаря, но иногда встречаются монеты и украшения, которые имеют бесценное значение для археологов.

"В этом сезоне мы исследуем уже пятое захоронение. Все они принадлежат к представителям позднего средневековья... Это кочевники, пришедшие с Востока, или Крыма. Они контролировали одну из двух крупнейших переправ в Нижнем Поднепровье, а следовательно имели огромное политическое и экономическое влияние на эту территорию до конца 15 века",- добавляют археологи.

Новини з розкопу В цьому сезоні ми досліджуємо вже п‘яте поховання. Всі вони належать до представників пізнього середньовіччя. Це народ, який прийшов в ці краї в першій половині 15 століття і вдихнув в нього нове життя. Це кочівники, які прийшли зі Сходу, або Криму. Вони контролювали одну з двох найбільших переправ в Нижньому Подніпровї, а отже мали величезний політичний та економічний вплив на цю територію аж до кінця 15 століття. Ці люди належали до племен мусульманської віри і тому ховали своїх небіжчиків головою на захід і з поворотом тіла на південь. Статистика поховань свідчить, що середня тривалість життя цих людей була 30-40 років, а також, вони часто помирали в досить молодому віці. В більшості випадків, їх поховання не мають жодного інвентарю, але іноді зустрічаються монети та прикраси, що мають безцінне значення для археологів, адже дозволяють дізнатись про економічні, політичні та культурні зв’язки цього народу з сусідами. На Мамай-Горі таких поховань досліджено вже більше 150, а з монетами та прикрасами - 24. Цього року в одному з поховань ми знайшли небіжчика з копитцем коня, що є дуже рідкісним явищем серед захоронень цього типу. Раніше в похованнях цього народу ми вже зустрічали рештки кісток овець, коней та корів, що свідчить про тип ведення господарства та підтверджує перехід від кочового до напівкочового способу життя. Ми продовжуємо роботу та будемо тримати вас в курсі про наші новини з розкопу. Також, підписуйтесь на нашу сторінку в Інстаграм щоб тримати руку на пульсі останніх подій нашої експедиції. https://instagram.com/goramamai?utm_medium=copy_link

Posted by Мамай-Гора on Thursday, July 22, 2021