ua en ru

Комуністична партія України


ПОВЕРНЕМО КРАЇНУ НАРОДУ!

Україна опинилась у тяжкій соціально-економічній та гуманітарній кризі. Диктатура олігархії, беззаконня й непідсудність багатіїв, зруйноване господарство, "розтоптаний" зовнішніми кредиторами державний суверенітет, бідність та відсутність соціальних гарантій, падіння суспільної моралі - це згубна реальність, яку капіталізм приніс Україні.

Відмова від соціалістичного шляху виявилася фатальною помилкою. Єдиний вихід із нинішньої ситуації - це рішучий демонтаж капіталістичних відносин та спрямування українського суспільства й держави в надійне русло соціалістичного розвитку.

Ми віримо у можливість побудови вільного демократичного суспільства без експлуатації людини людиною.

Ми прагнемо ліквідації диктатури капіталу й встановлення справжнього народовладдя.

Ми будемо будувати нову сучасну економіку, у центрі якої - найповніше задоволення матеріальних і духовних потреб людей, досягнуте не за рахунок експлуатації, а шляхом раціонального та ефективного розподілу створених суспільством матеріальних благ.

Ми пропонуємо українському народу реальну альтернативу капіталістичному занепаду - соціалістичне суспільство справедливості та гуманізму.

У зв'язку з цим ми забезпечимо:

Перемогу над безробіттям, бідністю і відсталістю

Конституційне підтвердження права народу України на володіння усіма природними ресурсами, землею, корисними копалинами, виробничими активами. Закріплення права на їхнє використання в інтересах суспільства за державою.
Повернення у державну власність підприємств базових секторів економіки.
Забезпечення розвитку наукомістких секторів і виробництв. Частка продукції машинобудування в структурі українського ВВП має становити не менше 30%. Частка наукомісткої продукції секторів електротехніки, приладо-, авіа-, ракето-, верстатобудування має становити не менше 15%.
Заборонення купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення.
Зміцнення позиції державних банків, які будуть кредитувати вітчизняну промисловість і сільгоспвиробника під низький процент.
Реалізація державної програми імпортозаміщення та виробництва на вітчизняних заводах ліків, побутової техніки, одягу та взуття.
Забезпечення сталого зростання доходів трудящих. Частка оплати праці в собівартості продукції не може бути нижчою 60%.
Повернення державної монополії на виробництво та реалізацію алкогольних та тютюнових виробів.
Розширення державної підтримки кооперативних господарських об'єднань громадян, насамперед - кооперативів селян.
Забезпечення щорічних інвестицій у розвиток села не менше 7% ВВП.
Зниження податків для самозайнятих громадян.
Внесення повного оподатковування офшорних операцій, заборони офшорним компаніям володіння акціями українських підприємств.
Перехід до системи прогресивного оподатковування та введення податків на споживання предметів розкоші.
Посилення державного контролю над ціноутворенням.
Створення мережі державних та комунальних підприємств роздрібної торгівлі, послуг, відродження мережі державних і комунальних аптек.
Щоквартальне індексування прожиткового мінімуму, пенсій, зарплат, стипендій з урахуванням реальної інфляції.
Встановлення розміру заробітної плати працівникам бюджетної сфери на рівні середньої заробітної плати в промисловості. Надання медикам, працівникам культури та освіти, які працюють у державних установах, статусу державних службовців.
Збереження та розширення системи прямих соціальних пільг, гарантування надання пільг працівникам бюджетної сфери, які перебували на державній службі не менше 30 років.
Скасування підвищення пенсійного віку. Забезпечення поваги та гідного життя ветеранам. Ліквідування багатоманітності пенсійних програм шляхом переходу спочатку до 3-5, а в кінцевому варіанті до єдиного пенсійного закону.
Змушення приватного капіталу виконувати соціальні зобов'язання (зарплати, відпустки, умови праці робітників, пенсійне страхування, дотримання екологічних стандартів).
Повернення трудових заощаджень, втрачених під час «реформ».
Конституційне гарантування статусу першочергового фінансування соціальних статей видатків.

Перемогу над корупцією

Законодавче закріплення проведення референдумів і плебісцитів у вирішенні важливих суспільних питань.
Надання профспілкам права законодавчої ініціативи.
Введення виборності суддів.
Заборонення приватизації державних підприємств. Введення відповідальності за доведення їх до банкрутства.
Ліквідація статусу недоторканості для всіх без винятку представників влади.
Жорстке покарання за зловживання владою та хабарництво.
Скорочення видатків на утримання керівних осіб, прив'язання їх доходів до рівня економічного розвитку країни.
Прийняття Закону України "Про конфлікт інтересів", який унеможливить сімейственість і клановість кадрів.
Розширення повноважень Рахункової палати за контролем над доходами Бюджету та використанням державних коштів.
Перехід до формування Державного бюджету "знизу".

Зміцнення державного суверенітету

Пріоритет зовнішньої політики - вступ до Митного союзу, Єдиного економічного простору, Євразійського економічного союзу.
Припинення співробітництва України із МВФ. Перегляд всіх нерівноправних міжнародних договорів, у першу чергу - в рамках СОТ.
Конституційне закріплення нейтрального та позаблокового статусу України.
Розроблення нової концепції оборони, яка буде відповідати сучасним загрозам.
Забезпечення переозброєння армії кращими вітчизняними зразками техніки.
Забезпечення соціального захисту військовослужбовців. Надання їм статусу державного службовця.

Збереження здоров'я українського народу

Надання безкоштовної медичної допомоги кожній людині.
Відродження державної мережі медичних установ, насамперед - у малих містах та сільських населених пунктах.
Забезпечення технічної модернізації медичних установ, передусім - пологових будинків та дитячих лікарень.
Забезпечення безперебійної закупівлі та надання за державний кошт ліків, критично необхідних для збереження життя громадян України.
Збільшення державних витрат на поліпшення умов життя людей з обмеженими можливостями.
Забезпечення контролю за якістю продуктів харчування, товарів широкого вжитку та медичних послуг.
Посилення відповідальності за екологічним довкіллям, за перевищення норми вмісту шкідливих речовин, відсутність очисних споруд.

Доступність якісної освіти

Повернення до державної безкоштовної дошкільної, середньої, професійно-технічної та вищої освіти.
Забезпечення належного фінансування державних навчальних закладів. Щорічне виділення на освіту 10% від ВВП.
Проведення модернізації матеріальної бази навчальних закладів державної форми власності.
Розширення державних замовлень на фахівців виробничих професій. Забезпечення гарантій першого робочого місця для молодих фахівців та безкоштовного підвищення кваліфікації і перекваліфікації робочої сили.
Впровадження системи матеріальної та соціальної допомоги молодим педагогам, особливо тим, які працюють у сільській місцевості.

Вирішення житлової проблеми і подолання занепаду ЖКГ

Розгортання масштабного будівництва соціального житла в країні.
Надання громадянам житла на правах державної та комунальної оренди без права приватизації, щоб виключити можливість спекуляції.
Встановлення орендної плати за житло на рівні не вище 10% від прожиткового мінімуму, передбачення додаткових знижок для осіб, які користуються пільгами.
Зобов'язання роботодавців забезпечувати житлом своїх працівників.
Повернення в державну власність об'єктів ЖКГ та підприємств, що забезпечують постачання населення водою, теплом, газом. Встановлення тарифів державою відповідно до єдиної тарифної сітки.
Видатки на комунальні послуги, які мають бути включені до гарантованого державою прожиткового мінімуму, не повинні перевищувати 10% доходів сім'ї.
Посилення відповідальності за афери з житлом.

Моральне оздоровлення суспільства

Збільшення чисельності державних культурних установ, відновлення мережі бібліотек та книжкових магазинів, передусім - у малих містах та сільській місцевості.
Відродження мережі державних оздоровчих установ для дітей.
Забезпечення повноцінного фінансування державних культурних установ та підвищення рівня соціальної захищеності працівників культурної сфери.
Заборонення пропаганди сексуальної розбещеності, насильства, расизму, ксенофобії, етнічної переваги та національної ворожнечі.
Введення кримінальної відповідальності за героїзацію осіб, які співробітничали з нацистським режимом і сьогодні пропагують ці ідеї.
Створення державних ефективних програм щодо подолання алкоголізму, наркоманії й ВІЛ/СНІДу серед молоді.
Підтримку канонічної Православної церкви і віруючих інших конфесій.
Надання через референдум російській мові статусу другої державної.

Тільки Комуністична партія, яка ставить собі за мету ліквідацію диктатури капіталу і бореться за побудову соціалізму, може розв'язати всі питання, що стоять перед українським суспільством.