ru ua

Законопроект про децентралізацію направлений до Конституційного суду

Законопроект про децентралізацію направлений до Конституційного суду Фото: Петро Порошенко

За відповідне рішення проголосували 288 нардепів

Верховна Рада України підтримала постанову № 2217/АП про направлення до конституційного суду України законопроекту № 2217а "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)". За відповідне рішення проголосували 288 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Зазначимо, що цей законопроект передбачає внесення змін до Конституції України, яким закріплюється відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечується спроможність місцевого самоврядування та впроваджується нова система територіальної організації влади в Україні на основі принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого самоврядування.

При цьому запропоновані зміни зберігають унітарну форму державного устрою України.

Разом з тим, проект закону про децентралізацію пропонує закріпити у Конституції України норму, згідно з якою "особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом".

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко виключив можливість особливого статусу Донбасу в проекті змін до Конституції України.

Крім того, законопроект пропонує закріпити в Конституції положення, згідно з яким систему адміністративно-територіального устрою України складають адміністративно-територіальні одиниці: громади, райони, регіони. Територія України поділена на громади".

Громада є первинною одиницею у системі територіального устрою України. Декілька громад становлять район. АР Крим та області є регіонами України", - йдеться у проекті змін до Конституції.

Згідно з проектом змін до Конституції згідно децентралізації, територіальна громада, яка складається з мешканців поселення чи поселень, здійснює місцеве самоврядування через органи місцевого самоврядування. Також зазначено, що територіальна громада здійснює місцеве самоврядування безпосередньо шляхом місцевих референдумів та в інших формах, визначених законом.
Органами місцевого самоврядування громади є рада громади як представницький орган та виконавчі органи місцевого самоврядування громади. Голова громади головує на засіданнях ради громади, очолює виконавчий орган місцевого самоврядування громади. Також органами місцевого самоврядування є районна, обласна рада та їх виконавчі комітети. Строк повноважень голови громади, депутатів ради громади, районної, обласної ради, обраних на чергових виборах, становить 4 роки.

Чергові вибори депутатів усіх рад громад, районних, обласних рад, голів громад відбуваються в останню неділю жовтня четвертого року повноважень, а позачергові вибори - не пізніше 180 днів з дня дострокового припинення повноважень.

Районна рада, обласна рада призначає і звільняє голову виконавчого комітету ради і за його поданням формує склад цього органу.

Також у Конституції пропонується закріпити фінансову основу місцевого самоврядування, а саме:

1) земля, рухоме і нерухоме майно, природні ресурси, інші об'єкти, що є у комунальній власності територіальної громади;

2) місцеві податки і збори, частина загальнодержавних податків та інші доходи місцевих бюджетів:

3) об'єкти спільної власності територіальних громад перебувають в управлінні районної чи обласної ради та утримуються за рахунок коштів відповідно районного чи обласного бюджету.

"Держава забезпечує сумірність фінансових ресурсів та обсягу повноважень органів місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України. Зміна компетенції органу місцевого самоврядування здійснюється з одночасними відповідними змінами у розподілі фінансових ресурсів", - йдеться у проекті змін до Конституції.

Територіальна громада безпосередньо або через органи місцевого самоврядування громади відповідно до закону:

1) управляє майном, що є в комунальній власності;

2) затверджує бюджет відповідної громади і контролює його виконання;

3) затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролює їх виконання;

4) встановлює місцеві податки і збори;

5) забезпечує реалізацію результатів місцевих референдумів;

6) утворює, реорганізовує та ліквідовує комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснює контроль за їх діяльністю;

7) вирішує інші питання місцевого значення, віднесені законом до її компетенції.

Згідно з проектом змін до Конституції по децентралізації, територіальні громади, голови громад, органи місцевого самоврядування відповідно до закону ухвалюють акти місцевого самоврядування, які є обов'язковими до виконання на відповідній території. Дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняє префект з одночасним зверненням до суду.

У разі ухвалення головою громади, радою громади, районною, обласною радою акта, що не відповідає Конституції України, створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент України зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного суду України, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу місцевої ради та призначає тимчасового державного уповноваженого. Конституційний суд розглядає таке звернення Президента України невідкладно.

У разі визнання Конституційним судом акта голови громади, ради громади, районної, обласної ради таким, що відповідає Конституції України, Президент України скасовує призупинення дії акту.

Але якщо КСУ визнав акт голови громади чи місцевої ради таким, що не відповідає Конституції України, Верховна Рада України за поданням Президента України достроково припиняє повноваження голови громади, ради громади, районної, обласної ради та призначає позачергові вибори у визначеному законом порядку.

Виконавчу владу в районах і областях, у Києві та Севастополі здійснюють префекти, яких призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету міністрів України Президент України. Також Президент та Кабмін можуть скасувати акти перфектів. Префект на відповідній території:

1) здійснює нагляд за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування;

2) координує діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади та здійснює нагляд за додержанням ними Конституції і законів України;

3) забезпечує виконання державних програм та ін.

Також, згідно законопроекту децентралізації, передбачено, що повноваження сільських, селищних, міських голів та депутатів місцевих рад, обраних на чергових виборах у жовтні 2015 р. та місцевих виборах у період з жовтня 2015 р. до жовтня 2017 р., припиняються з дня набуття повноважень відповідно головами громад, радами громад, районними та обласними радами, обраними на наступних чергових місцевих виборах у жовтні 2017 р.

Нагадаємо, Венеціанська комісія схвалила остаточну редакцію проекту децентралізації.

Зазначимо, 2 липня 2015 р Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект № 2217а "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)".