ru ua

В.Янукович підписав указ про літнє оздоровлення та відпочинок дітей у 2010 р.

Президент України Віктор Янукович підписав указ № 657/2010 про літнє оздоровлення та відпочинок дітей у 2010 р.

З метою сприяння належній організації оздоровлення та відпочинку дітей у літній період 2010 р. Кабінету міністрів необхідно невідкладно провести організаційну роботу щодо своєчасної підготовки і проведення літнього відпочинку та оздоровлення дітей, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, зокрема, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, бездоглядних та безпритульних дітей, дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, дітей, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; розробити та затвердити в установленому порядку державну програму оздоровлення та відпочинку дітей, а також передбачати у проектах законів про державний бюджет України на 2011 та наступні роки видатки на її реалізацію; забезпечити завершення створення державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; забезпечувати проведення в установленому порядку державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку; вживати заходів стосовно недопущення скорочення закладів оздоровлення та відпочинку, їх перепрофілювання та використання не за призначенням.

Кабінету міністрів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям необхідно вжити заходів щодо забезпечення належної організації діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, своєчасного і в повному обсязі фінансування заходів з літнього оздоровлення і відпочинку дітей, зокрема тих, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки; вирішення в установленому порядку питань надання підтримки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, в тому числі встановлення пільг із землекористування, оплати комунально-побутових послуг, придбання продуктів харчування, сплати місцевих податків і зборів; створення ефективних механізмів економічного стимулювання дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, насамперед постійно діючих, з метою збереження і розвитку мережі таких закладів; забезпечення організації виховного процесу та дозвілля дітей під час їх літнього оздоровлення і відпочинку, зокрема, організації в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку роботи тематичних гуртків, секцій, клубів з розвитку інтересів і здібностей дітей, а також забезпечення належного контролю за якістю та повнотою здійснення виховного процесу в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; організації безпечного перевезення груп дітей до або з місць оздоровлення та відпочинку, під час екскурсій; створення дитячими закладами оздоровлення та відпочинку належних умов для проживання, харчування, медичного обслуговування і виховання дітей, дотримання санітарно-гігієнічних норм відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей; створення ефективної системи підготовки і добору кадрів для здійснення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей.

Міністерству освіти і науки України за участю Національної академії педагогічних наук України треба опрацювати питання щодо розроблення концепції розвитку дітей, організації виховного процесу під час їх оздоровлення і відпочинку з урахуванням кращого вітчизняного та міжнародного досвіду.

Державному комітету телебачення та радіомовлення України треба забезпечити в літній період трансляцію пізнавальних і розважальних передач для дітей та юнацтва, висвітлення у засобах масової інформації заходів з підготовки і проведення літньої оздоровчої кампанії.