ru ua

Збори акціонерів ВАТ "Запоріжтрансформатор" спрямувало на виплату дивідендів 1,5 млрд грн

На позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "Запоріжтрансформатор" ("ЗТР"), яке відбулося 29 вересня 2010 р. затвердив порядок розподілу прибутку, нерозподіленого у 2007-2008 рр., а також прибутку, отриманого за результатами роботи Товариства у 2009 році, строки і порядок виплати дивідендів. Про це повідомляє прес-служба товариства.
Акціонерами були прийняті наступні рішення: прибуток, нерозподілений за станом на 31 грудня 2007 року в розмірі 127 млн 891 тис. 520,01 грн, отриманий за результатами роботи за 2007 рік, розподілити таким чином: прибуток у сумі 127 млн 752 тис. 450 грн спрямувати на виплату дивідендів; інший прибуток в сумі 139 тис. 070,01 грн залишити нерозподіленим. Прибуток, нерозподілений в 2008 році, в розмірі 410 млн 400 тис. 625,26 грн, отриманий за результатами роботи товариства за 2008 рік, розподілити таким чином: прибуток у сумі 410 млн 222 тис. 400 грн направити на виплату дивідендів (при цьому на одну акцію доводиться 0,1856 грн. дивідендів), інший прибуток в сумі 178 тис. 225,26 грн залишити нерозподіленим. Прибуток, отриманий за результатами роботи товариства за 2009 рік, у розмірі 981 млн 664 тис. 233,18 грн, розподілити таким чином: прибуток у сумі 981 млн 572 тис. 025 грн направити на виплату дивідендів (при цьому на одну акцію доводиться 0, 4441 грн. дивідендів), інший прибуток в сумі 92 тис. 208,18 грн залишити нерозподіленим.
Датою початку виплати дивідендів (датою дивідендної перепису) є 15 жовтня 2010 Закінчення виплати дивідендів - 31 грудня 2012 р. Форма виплати дивідендів - грошові кошти.