ru ua

Прийняття законопроекту про банки може призвести до суперечок з регулятором, - УКБС.

Асоціація "Український Кредитно-Банківський Союз" направила зауваження для розгляду робочою групою НБУ з питання внесення змін до Закону України "Про банки й банківську діяльність" щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках", до складу якої увійшли представники УКБС, повідомляє прес-служба асоціації.

Банки виступають проти виключення із законопроекту ст. 41 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо ревізійної комісії), та покладання функцій ревізійної комісії на підрозділ внутрішнього аудиту банку. Оскільки запропоновані зміни не узгоджені з Законом України "Про акціонерні товариства", ст. 73 якого зобов'язує акціонерне товариство створити ревізійну комісію.

Проектом Закону запропоновані нові вимоги до членів Ради банку та частково визначаються її функції, але встановлено, що Рада банку не бере участь в поточному управлінні діяльністю фінансової установи. Враховуючи, що визначення "поточне управління" відсутнє в законодавстві, та беручи до уваги функції Ради згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", представники банківської спільноти наполягають на виключенні з проекту Закону декларативного речення про те, що "рада банку не бере участі в поточному управлінні фінансовою установою".

Потребує уточнення поняття "значних конфліктів", оскільки відсутність визначення може призвести до неоднозначного тлумачення такої норми банками й Національним банком. Оскільки "рада банку повинна повідомляти НБУ про значні конфлікти інтересів, які виникають у фінансовій установі".

Запропонована процедура інформування про "значні конфлікти" та про рішення, прийняті на засіданні Ради банку нераціональна, оскільки може призвести до розголошення комерційної таємниці. При цьому банківське об'єднання звернуло увагу НБУ на той факт, що він має достатньо прав щодо здійснення нагляду за банками в порядку, визначеному законодавством.