ru ua

На створення рівних трудових прав чоловіків і жінок знадобляться десятиліття, - МОП

На створення рівних трудових прав чоловіків і жінок будуть потрібні десятиліття. Про це йдеться в доповіді Міжнародної організації праці "Прогрес в області ґендерної рівності нижче очікуваного", присвяченій майбутньому Міжнародному жіночому дню.

Становище жінок за останні 20 років з точки зору рівності у сфері праці якщо і покращилося, то незначно, йдеться в документі.

Що стосується політики, законодавства та ратифікації міжнародних трудових норм, то за цей час був досягнутий помітний прогрес. Так, до 1995 року 126 держав-членів МОП ратифікували Конвенцію 1951 року про рівну винагороду (№100), 122 держави-члена МОП ратифікували Конвенцію 1958 року про дискримінацію в галузі праці та занять (№111). Сьогодні ці конвенції ратифіковані 171 і 172 державами-членами МОП, відповідно.

В цілому у світі розрив у рівні участі на ринку праці чоловіків і жінок скоротився з 1995 року лише незначно. Сьогодні працюють 50% жінок порівняно із 77% чоловіків. У 1995 році ці показники становили 52 і 80 відсотків, відповідно. За оцінками, скорочення розриву в участі на ринку праці чоловіків і жінок у країнах "групи двадцяти" на 25% до 2025 року залучить на ринок праці більш 100 млн жінок.

"Необхідно використовувати інноваційні підходи, переформулювати дискусії, зосередити зусилля на дотриманні прав жінок у сфері праці, на просуванні ґендерної рівності та на розширенні економічних прав жінок", - заявив генеральний директор МОП Гай Райдер.

Як зазначили в МОП, сьогодні жінки володіють і керують більш ніж 30% всіх підприємств, проте мова йде переважно про мікро- і малі підприємства. У світі частка жінок серед членів правління компаній становить 19%, і жінки обіймають лише 5 і менше відсотків вищих керівних постів у найбільших корпораціях світу.

Зберігається ґендерний розрив в оплаті праці для всіх жінок - мають і не мають дітей. В цілому заробітна плата жінок складає 77% від заробітної плати чоловіків, і цей розрив ще вище для жінок на високооплачуваних посадах. Експерти МОП зазначають, що якщо не вжити цілеспрямованих дій, то при нинішньому рівні різниці в заробітній платі рівність доходів чоловіків і жінок не буде досягнуто раніше 2086 р., тобто через 71 рік.

"Найважливіший висновок, який можна зробити через 20 років після конференції у Пекіні, полягає в тому, що, незважаючи на незначний прогрес, потрібні роки і навіть десятиліття, щоб жінки здобули рівні із чоловіками права і пільги на робочих місцях", - заявила глава відділу МОП з ґендерних питань, питань рівності та різноманітності Шона Олні.

До свого столітнього ювілею МОП запустила ініціативу, присвячену працюючим жінкам. Її мета - більш активно підтримати глобальні дії по вирішенню проблем, з якими стикаються жінки у сфері праці, і реалізувати програму перетворень в області ґендерної рівності та розширення прав жінок у відповідності із цілями сталого розвитку ООН.

Нагадаємо, у вересні минулого року ОБСЄ виступила за збільшення представництва жінок в українській політиці.