ua ru

Кабмін пропонує Раді розробляти держстратегію регіонального розвитку кожні 7 років

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України передбачити розробку державної стратегії регіонального розвитку України на 7 років.

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України передбачити розробку державної стратегії регіонального розвитку України кожні 7 років. Про це йдеться в законопроекті №4069а "Про засади державної регіональної політики", текст якого розміщений на сайті парламенту.

У пояснювальній записці зазначається, що даний законопроект передбачає нову концепцію державної регіональної політики.

Згідно з проектом закону, об'єктами державної регіональної політики є регіони, райони, міста, селища і села. Також об'єктами можуть бути групи регіонів (або їх частин), міст, сіл, селищ, об'єднані за критеріями Кабінетом міністрів України. Суб'єктами державної регіональної політики є Президент України, Верховна Рада України, Кабінет міністрів України, Верховна Рада АР Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.
Державна регіональна політика визначається системою взаємопов'язаних документів, до якої належать:

1) Державна стратегія регіонального розвитку України, яку розробляє на довгостроковий період (7 років) та затверджує Кабмін. Державна стратегія регіонального розвитку визначає: тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів; основні пріоритети державної регіональної політики на відповідний період; стратегічні цілі і напрями регіонального розвитку та міжрегіонального співробітництва; оперативні цілі, які забезпечуватимуть досягнення стратегічних цілей; основні завдання, етапи та механізм їх реалізації тощо.

2) регіональні стратегії розвитку, що розробляються обласними та міськими державними адміністраціями на період дії державної стратегії регіонального розвитку України та визначають: тенденції та основні проблеми соціально-економічного областей та міст Києва та Севастополя; стратегічні цілі, пріоритети розвитку регіону на відповідний період; оперативні цілі, основні завдання, етапи та механізм їх реалізації; систему моніторингу та оцінки реалізації.

3) план заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, що розробляється строком на 3 роки та наступні 4 роки періоду дії державної стратегії регіонального розвитку та затверджується Кабміном. Розроблення плану заходів з реалізації державної стратегії регіонального розвитку України організовується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики.

4) плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку, який організовується та затверджується обласними, державними адміністраціями на виконання регіональних стратегій розвитку у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. Ці плани заходів зорганізуються строком на 3 роки та наступні 4 роки періоду дії регіональних стратегій розвитку. Згідно з законопроектом плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку є базою для середньострокового бюджетного планування.

Також з метою ефективної реалізації державної регіональної політики законопроект пропонує дозволити місцевим радам та державними адміністраціями засновувати агенції регіонального розвитку.

Згідно з законопроектом, співзасновниками агенцій регіонального розвитку можуть також бути регіональні торгово-промислові палати, регіональні асоціації підприємців, регіональні представництва всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи асоціації та ін.

"Агенція регіонального розвитку є неприбутковою установою, що утворюється на засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями на підставі цього та інших законів України", - йдеться у проекті закону.

Проте, як зазначається, агенція регіонального розвитку не може бути бюджетною установою. Її структура, порядок діяльності та повноваження органів управління агенції регіонального розвитку визначаються законодавством України та положенням, що повинно відповідати типовому положенню про агенцію регіонального розвитку.

Фінансове забезпечення державної регіональної політики здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

"Прийняття законопроекту надасть можливість законодавчо встановити правові, економічні та організаційні засади державної регіональної політики, забезпечити підвищення ефективності системи державного управління регіональним розвитком", - йдеться у пояснювальній записці до документу.