Кабмін пропонує не допускати до участі в продажу банків осіб, які раніше володіли істотною частиною цього банку

НовиниПолітика    31.10.2011 - 17:49

У Верховній Раді України (ВР) зареєстрований законопроект № 9362 від 31 жовтня 2011 ініційований Кабінетом міністрів України про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава. Текст законопроекту опубліковано на сайті ВР.

Законопроектом передбачається врегулювати принципи продажу банків, визначити об'єкт та суб'єктів продажу банків, інших учасників цього процесу, визначити порядок і спосіб продажу банків, розкрити зміст та особливості окремих етапів продажу банків, які, зокрема, повинні бути врегульовані підзаконними нормативно-правовими актами, а також врегулювати фінансові та договірні відносини продажу банків.
Так, основним принципом, який визначає особливості продажу банків, є недопущення до участі у продажу банків, зокрема, в конкурсі з елементами аукціону осіб, які на час капіталізації банків державою володіли істотною частиною в цих банках. Це обумовлено тим, що дії або бездіяльність таких осіб спричинили суттєве погіршення фінансового стану банків і загрозу банкрутства і, як наслідок, необхідність направлення державою значних коштів на капіталізацію таких банків з метою захисту інтересів їх вкладників та інших кредиторів.
Також у проекті закону регулюються питання процедури залучення та оплати послуг радника з продажу банків, який повинен бути обраний Мінфіном. Також законопроектом визначається, з яких питань радник має надати рекомендації, а саме: про порядок проведення процедури продажу банків, підготовки плану продажу пакетів акцій банків, відбору стратегічних інвесторів та інших питань, пов'язаних з продажем банків. Окремо врегульовані особливості оплати послуг радника з продажу банків та інших витрат, пов'язаних із заходами щодо продажу банків, якщо їхній термін виходить за межі одного бюджетного року. Вартість послуг радника може становити від 14,8 до 20,2 млн грн., З якої послуги фінансового радника оцінюються від 10,2 до 14,5 мл. грн., а юридичного радника - від 4,6 до 5,7 млн. гривень.
Крім того, проектом закону визначається коло осіб, які можуть бути потенційними покупцями корпоративних прав держави у статутних капіталах банків, і необхідність їх відповідності вимогам бездоганної ділової репутації та задовільного фінансового стану, встановленим Нацбанком. Так, потенційних покупців пакетів акцій банків зобов'язані отримати погодження Нацбанку на придбання ними істотної участі у відповідному банку в порядку, встановленому законом України "Про банки і банківську діяльність".
Проектом Закону визначаються вимоги щодо визначення початкової вартості пакетів акцій банків. Проектом передбачено, що первісна вартість визначається Мінфіном з урахуванням незалежної оцінки, яку на замовлення банків повинні здійснити суб'єкти оціночної діяльності відповідно до чинного законодавства.
При цьому, законопроектом визначено, що у випадку, якщо вартість пакетів акцій банків, визначена в результаті проведеної незалежної оцінки, є нижчою номінальної вартості всіх розміщених акцій банків, Мінфін не робить пропозицію про продаж банків. У такому випадку проектом закону зобов'язує банки вжити заходів щодо підвищення вартості пакетів акцій банків на основі рекомендацій радника з продажу банків.
Проект Закону передбачає, що порядок проведення конкурсу з елементами аукціону визначається Кабінетом міністрів Україні, а також встановлює які питання цей порядок повинен врегулювати.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
On Top