ru ua

АМЕА, "Укрзовніштранс" та "Укрзалізниця" підписали угоду про співробітництво.

Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕА), асоціація "Укрзовніштранс" та "Укрзалізниця" підписали угоду про співробітництво у сфері транспортно-експедиторської дiяльностi, пов"язаної з органiзацiєю i здiйсненням перевезень вантажiв у міжнародному залiзничному сполученнi. Про це повідомляє прес-служба АМЕА. Угодою передбачені спiльнi зобов"язання сторiн, спрямовані на додаткове залучення обсягiв перевезень, пiдвищення транспортно-експедиторського сервiсу i узгоджену взаємодiю всiх учасникiв перевiзного процесу. Сторони угоди домовились спiльно працювати в частинi вирiшення iснуючих проблемних питань шляхом ведення конструктивного дiалогу з актуальних питань спiвробiтництва в усiх стосунках членiв асоцiацій з адмiнiстрацiєю "Укрзалiзницi", проводити спільні засідання не рідше одного разу на квартал.