ru ua

"Укрзалізниця" оприлюднила проект статуту ПАТ "Українська залізниця"

"Укрзалізниця" оприлюднила проект статуту ПАТ "Українська залізниця" Джерело фото:uz.gov.ua
Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця" оприлюднила проект статуту публічного акціонерного товариства "Українська залізниця".

Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця" оприлюднила проект статуту публічного акціонерного товариства "Українська залізниця". Відповідний документ оприлюднений на сайті "Укрзалізниці".

"Запрошую до публічного обговорення проекту статуту акціонерного товариства "Укрзалізниця", яка створюється в процесі реформи галузі", - написав т.в.о. голови "Укрзалізниці" Максим Бланк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Згідно з документом, 100% акцій ПАТ закріплюються у державній власності, на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України, а також підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування.

Суспільство є юридичною особою. Засновником ПАТ є держава в особі Кабінету міністрів України. Управління корпоративними правами держави щодо ПАТ здійснює Кабінет міністрів України.

"Єдиним акціонером ПАТ є держава в особі Кабінету міністрів України", - йдеться в документі.

Управління корпоративними правами держави, переданими до статутного капіталу ПАТ, здійснює ПАТ.

Акціонер товариства має право: подавати до спостережної ради кандидатури своїх представників; брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному цим статутом; отримувати дивіденди; отримувати у разі ліквідації товариства його майно або вартість такого майна; отримувати інформацію про господарську діяльність товариства.

Згідно з проектом статуту, ПАТ випускає акції в розмірі його статутного капіталу і проводить реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку. Акції товариства існують в бездокументарній формі.

"Засновник товариства, який володіє 100% його акцій, не може відчужувати належні йому акції, передавати в управління, заставу, використовувати для формування статутного (складеного) капіталу суб'єктів господарювання та вчиняти щодо них інші правочини, наслідком яких може бути їх відчуження з державної власності", - йдеться в документі.

ПАТ "Українська залізниця" складається з таких органів:

1) Вищий орган товариства - загальні збори акціонерів, функції якого виконує Кабінет міністрів України.

2) наглядова рада товариства;

3) правління товариства;

4) ревізійна комісія товариства.

Строк повноважень Наглядової ради товариства - 3 роки. Наглядова рада складається з 9 осіб. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії. Члени Наглядової ради виконують свої функції без отримання матеріальної винагороди.

Членом правління може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

Правління підзвітне Кабміну та спостережній раді і організує виконання їх рішень.

Кількісний та персональний склад правління ПАТ затверджується Кабміном строком на 3 роки.

До складу правління товариства входять: голова правління, члени правління (перший заступник та заступники голови правління, керівники регіональних філій).

Ревізійна комісія складається з 5 осіб. Строк повноважень ревізійної комісії товариства - 3 роки. Члени ревізійної комісії не можуть бути членами наглядової ради, правління, корпоративним секретарем, члени інших органів товариства.

Трудовий колектив ПАТ становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з ПАТ.

Питання внесення змін до цього статуту належить до виключної компетенції Вищого органу - Кабміну.

Нагадаємо, 25 червня 2014 р. Кабінет міністрів прийняв постанову про акціонування "Укрзалізниці" і створення ПАТ "Українська залізниця". Початок господарської діяльності акціонерного товариства "Укрзалізниця" очікується з 1 січня 2015 р.

За словами Бланка, акціонування "Укрзалізниці" не передбачає приватизацію.