ua en ru

"УДАР"


«Від успіху людини - до успіху країни»

Україна потребує якісно нового типу відносин між громадянином і державою. Вони мають базуватися на взаємній довірі, безумовній повазі до кожної людини, її прав і свобод, рівності всіх перед законом, єдності країни.

Лише на таких засадах буде розкрито потенціал держави і забезпечено умови для добробуту кожного. Лише так Україна зможе вирватись із кола зубожілих корумпованих режимів і приєднатися до європейської спільноти.

Для цього ми будемо діяти, щоби:

І. ЗЛАМАТИ КОРУПЦІЙНУ СИСТЕМУ

Мета: Знищити підвалини корупції

Запровадити прозорі і єдині для всіх правила

Скоротити кількість державних органів, які мають дозвільні, контрольні та каральні повноваження. Мінімізувати взаємодію громадянина з чиновником.

Реалізувати принцип єдиного вікна та прозорого офісу в усіх сферах взаємодії громадянина і держави.

Зобов'язати саме чиновника, а не громадянина, збирати усі необхідні довідки.

Протягом року забезпечити перехід на електронний документообіг.

Звільнити економіку від податкових та адміністративних пут

Скоротити час для реєстрації нового бізнесу до 30 хвилин.

Скоротити кількість загальнодержавних податків і зборів, залишивши: податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, єдиний соціальний внесок, акцизний збір, податки на нерухомість і землю.

Удосконалити спрощену систему оподаткування для малого та мікробізнесу. Наблизити загальну систему оподаткування за принципами адміністрування до спрощеної.

Очистити владу від корупціонерів

Провести антикорупційну люстрацію - після незалежної перевірки всіх чиновників, правоохоронців, суддів та прокурорів, звільнити з посад всіх корупціонерів.

Створити для виявлення і притягнення до відповідальності корупціонерів незалежне Антикорупційне агентство.

Запровадити механізм відкликання депутатів всіх рівнів.

ІІ. ВСТАНОВИТИ КОНТРОЛЬ ГРОМАДЯН НАД ДЕРЖАВОЮ

Мета: Забезпечити ефективний захист людини

Впровадити механізми прямої народної дії

Народна законодавча ініціатива. Законопроект, підтриманий 150000 громадян України, має розглядатися парламентом першочергово.

Народне вето. Забезпечити громадянам право скасовувати на референдумі рішення органів державної влади і місцевого самоврядування - за винятком питань, референдум щодо яких заборонений Конституцією України.

Народний вотум недовіри. Надати можливість громадам ухвалювати на місцевому референдумі рішення про недовіру голові місцевої державної адміністрації, керівнику міліції і податкової, прокурору, судді - що матиме наслідком дострокове припинення їх повноважень.

«Перезавантажити» судову систему

Зробити систему судів простою і зрозумілою.

Призначати усіх суддів Вищою радою юстиції. Формувати її склад виключно на З'їзді суддів України.

Запровадити суд з 12 присяжних для розгляду тяжких злочинів.

Посилити роль громадян у виборах

Запровадити на виборах до парламенту та до місцевих рад (крім сільських і селищних) суто пропорційну виборчу систему з відкритими списками. Для парламентських виборів передбачити існування регіональних багатомандатних округів. Депутатів сільських і селищних рад обирати за мажоритарною системою.

Запровадити проведення виборів міських голів у два тури.

Надати право голосування на місцевих виборах громадянам, яким на день голосування виповнилося 16 років.

ІІІ. ПОБУДУВАТИ КРАЇНУ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Мета: Гарантувати рівність шансів на успіх для кожного

Змусити бюджет працювати в інтересах усіх громадян

Створити систему обов'язкової публічної бюджетної звітності, за якої кожен громадянин зможе в режимі реального часу стежити за доходами і витратами бюджетів всіх рівнів.

Забезпечити прозорість системи державних закупівель.

Протидіяти концентрації прав власності на підприємства однієї галузі.

Забезпечити рівні стартові можливості для всіх

Виплачувати соціальну допомогу на виховання дітей у малозабезпечених сім'ях до досягнення ними 15 років.

Забезпечити реальну рівність доходів, можливостей працевлаштування і кар'єри для жінок і чоловіків.

Інвестувати у молодь

Запровадити державне квотування робочих місць для молоді на підприємствах та установах.

Стимулювати підприємства, які беруть на роботу і стажування молодь.

Гарантувати доступність житла для молодих сімей.

Підтримати критичні сфери безпеки країни

Продавати і здавати в оренду землі державної і комунальної власності винятково на аукціонах. Надати право власності на землі сільськогосподарського призначення виключно фізичним особам - громадянам України.

Стимулювати підприємства, які використовують альтернативні джерела енергії, енергозберігаючі та чисті технології виробництва, а також інвестують у видобуток енергоносіїв в Україні.

Завершити створення професійної армії. Збільшити бюджетні видатки на Збройні Сили України щонайменше до 2% ВВП, зосередившись на технічній модернізації армії.

ІV. НАДАТИ ВЛАДУ МІСЦЕВИМ ГРОМАДАМ

Мета: Підтримати реальне місцеве самоврядування

Забезпечити коштами місцеві громади

Залишати 100% податку на доходи фізичних осіб, податку на землю та податку на нерухомість у громадах. Гарантувати, що перерозподіл надходжень від решти податків забезпечить фінансування потреб громади.

Повернути киянам право на самоврядування

Надати обраному киянами міському голові повноваження голови Київської міської державної адміністрації.

Наблизити владу до людей

Забезпечити виділення достатніх коштів з місцевих бюджетів для діяльності органів самоорганізації населення.

Стимулювати створення робочих місць в регіонах

Встановити нульову ставку податку на прибуток: для новостворених підприємств - на 3 роки, для створених на депресивних територіях і на селі - на 5 років.

Стимулювати інвестиції у комунальну, транспортну, інформаційну, медичну інфраструктури у громадах.

V. ДОСЯГТИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ

Мета: Створити можливості для гідного заробітку та гармонійного розвитку людини

Відмовитись від політики дешевої робочої сили

Встановити мінімальні зарплати та пенсії на рівні, який гарантує повноцінне життя, а не виживання.

Забезпечити рівень доходів громадян, який дозволить кожному працюючому, не економлячи на харчах та одязі, на місячну зарплату купити холодильник або пральну машину; пересічній сім'ї протягом 5 років придбати автомобіль, протягом 10 років - житло.

Перейти до прозорої і ефективної соціальної політики

Запровадити адресність як основний принцип призначення соціальної допомоги, унеможливити її одержання заможними особами.

Застосувати єдиний для всіх принцип нарахування пенсій. Поетапно перейти до накопичувальної пенсійної системи.

Стимулювати підприємства, які інвестують у підтримку освітніх, медичних, громадських і культурних проектів.

Сприяти оздоровленню нації

Поетапно запровадити доступну і прозору систему обов'язкового медичного страхування, гарантованого державою.

Щорічно збільшувати бюджетну підтримку інфраструктури здорового способу життя, фізичної культури і спорту.

Забезпечити якісну освіту

Гарантувати обов'язковість і безоплатність повної середньої освіти, безоплатність професійно-технічної освіти.

Надати вищим навчальним закладам широкі автономні права, зокрема залучати бізнес до прозорого фінансування їхньої діяльності та комерціалізувати власні наукові розробки.

Започаткувати прозору програму державних грантів для навчання обдарованої молоді у найкращих вищих навчальних закладах України і світу.

Підтримати український культурний продукт

Стимулювати інвестиції у сферу культури: національне книговидання, кінематограф і кінопрокат, написання музичних і літературних творів.