ua en ru

В Україні набрав чинності закон "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"

В Україні набрав чинності закон "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики", прийнятий Верховною Радою (ВР) України за ініціативою глави держави. Документ опублікований сьогодні в газеті "Голос України".

Законом визначаються основні принципи як внутрішньої, так і зовнішньої політики держави. Принципи внутрішньої політики визначаються законом в сферах розвитку державності, розвитку місцевого самоврядування і стимулювання розвитку регіонів, формування інститутів громадського суспільства, національної безпеки і оборони, в економічній, соціальній, гуманітарній, екологічній сферах і сфері техногенної безпеки.

Нагадаємо, 2 липня ц.р. ВР України ухвалила закон "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики".

Зокрема, закон визначає такі принципи, на яких грунтується внутрішня політика: пріоритетність захисту національних інтересів; верховенство прав, забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, пошана до гідності кожної людини; рівність всіх суб'єктів права власності перед законом; здійснення державної влади на принципах її ділення на законодавчу, виконавчу і судову; відвертість і прозорість процесів підготовки і ухвалення рішень органами державної влади і органами місцевого самоврядування; забезпечення балансу загальнодержавних, регіональних і місцевих інтересів; свобода, соціальна справедливість і творча самореалізація, участь громадян в управлінні державними і громадськими справами, інші принципи.

Відповідно до закону, зовнішня політика грунтується на таких принципах: суверенна рівність держав; утримання від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої іноземної держави; пошана до територіальної цілісності іноземних держав і непорушності державних кордонів; вирішення міжнародних суперечок мирними засобами; невтручання у внутрішні справи держав; застосування Збройних Сил України лише у випадках актів озброєної агресії проти України, будь-яких інших озброєних посягань на її територіальну цілісність і недоторканність державних кордонів, боротьби з міжнародним тероризмом і піратством або в інших випадках, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана ВР України; застосування міжнародних санкцій, контрзаходів і заходів дипломатичного захисту відповідно до міжнародного права у випадках міжнародних протиправних дій, які завдають шкоди Україні, її громадянам і юридичним особам; інші принципи.

Документ також передбачає внесення змін до закону "Про основи національної безпеки України" щодо корекції деяких аспектів зовнішньополітичного курсу держави.