ru ua

В Україні опубліковано закон про види фінансових послуг

В Україні сьогодні, 8 листопада 2013 р. опубліковано закон України № 643-VII "Про внесення змін до статті 4 закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо видів фінансових послуг". Текст закону опублікований в газеті "Голос України".

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Законом уточнено перелік видів послуг, які вважаються фінансовими; заборонено надання фінансових послуг, що не включені до цього переліку; надано право органам, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, приймати рішення про належність операцій до певного виду фінансових послуг.

Зокрема, статтю 4 (Фінансові послуги) доповнено положеннями, згідно із якими фінансовими послугами вважаються й:
операції з іпотечними активами з метою емісії іпотечних цінних паперів; банківські та інші фінансові послуги, що надаються відповідно до закону "Про банки і банківську діяльність".

Документом передбачено, що фінансові установи, які відповідно до закону на підставі отриманих ліцензій (дозволів) здійснювали діяльність з надання фінансових послуг до набрання чинності цим законом, можуть продовжувати здійснювати таку діяльність до втрати чинності зазначеними ліцензіями (дозволами).