ru ua

Прогноз випуску облігацій ООО "Амстор" змінений на позитивний.

Сьогодні незалежне рейтингове агентство "Кредит-Рейтинг" оголосило про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу випуску іменних процентних облігацій ООО "Амстор" на суму 300 млн грн терміном обігу облігацій (серії А-D) до 3 років і (серії E, F) до 5 років на рівні uaBB+. Прогноз рейтингу змінений на позитивний. Емітент є головною компанією групи "Амстор", основним напрямом діяльності якої є роздрібна торгівля і будівництво великоформатних торгових центрів. Для проведення процедури оновлення кредитного рейтингу агентство використовувало фінансову звітність емітента за I кв. 2006 р., а також іншу внутрішню інформацію, надану підприємством. Боргові зобов'язання з рейтингом категорії uaBB в найменшій мірі схильні до ризику неплатежу по основній сумі боргу або відсоткам по ньому серед боргових зобов'язань спекулятивного рівня. Проте, у позичальника можуть виникнути утруднення з своєчасним і повним виконанням в умовах українського фінансового ринку даного боргового зобов'язання у разі несприятливих змін в комерційних, фінансових і економічних умовах, хоча найближчим часом вірогідність невиконання даного боргового зобов'язання низька. Плюс означає проміжну, по відношенню до основних, категорію. Позитивний прогноз указує на можливість підвищення рейтингу протягом року при збереженні позитивних тенденцій і нівеляції поточних ризиків.