ua en ru

КСУ визнав конституційним заплановане скасування депутатської недоторканості та неконституційним - президентської.

Конституційний суд України (КСУ) визнав конституційними зміни до Конституції України, якими пропонується скасувати депутатську недоторканість, та неконституційними - зміни, якими пропонується скасувати - президентську. Відповідне рішення було сьогодні оприлюднено в КСУ.

Зокрема, КСУ дійшов висновку визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України законопроект (реєстр. № 3251 від 3 жовтня 2008 р.) про внесення змін до Конституції (щодо гарантії недоторканості для окремих посадових осіб), яким пропонується:

- у ст. 80 Основного закону виключити першу частину, яка гласить, що "народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність".

- у ст. 105 Конституції у частині третій слова "якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту" виключити.

Водночас КСУ визнав таким, що не відповідає вимогам частини першої ст. 157 Конституції зазначений законопроект, яким пропонується:

- у статті 80 у частині другій слова "за винятком відповідальності з образу чи наклеп" виключити;

- у ст. 105 ч. 1 та 2 виключити (Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень. За посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону). Доповнити новою частиною такого змісту: "Президент України не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до набуття чинності обвинувальним вироком суду щодо нього".

- у ст. 108 (Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України) після пункту два додати пункт такого змісту: "3) набуття чинності обвинувальним вироком суду щодо нього"

У мотивувальній частині рішення йдеться про те, що неконституційним є позбавляти відповідальності депутатів за образу та наклеп, оскільки це не відповідає нормам Конституції.

У мотивувальній частині зазначено, що скасування недоторканості глави держави є неконституційним, оскільки за Конституцією Президент є главою держави і виступає від його імені. Тому надані Президентом статтею 105 інститут недоторканості та гарантії захисту його честі та гідності мають принципово інший зміст, ніж аналогічні інститути колегіальних органів державної влади.

Образа чи наклеп на Президента можуть розглядатися не тільки як посягання на громадянські права особи, але й як прояв неповаги до української держави та її народу в цілому. Отже запропоновані проектом зміни можуть вплинути на обмеження прав і свобод людини і громадянина.

Нагадаємо також, що цей законопроект внесли на розгляд Верховної Ради тодішні народні депутати від Партії регіонів Віктор Янукович, Олександр Лавринович та інші.