ua ru

Кабмін затвердив порядок випуску податкових векселів, що видаються до отримання біоетанолу з акцизного складу.

Кабінет міністрів України затвердив Порядок випуску, обігу та погашення податкових векселів, авальованих банком (податкових розписок), що видаються до отримання біоетанолу з акцизного складу, який використовується суб'єктами господарювання - виробниками біопалива. Відповідна постанова від 17 лютого 2010 р. №146 опублікована на офіційному сайті уряду.

Згідно документу, векселедавець зобов'язаний до отримання з акцизного складу біоетанолу видати векселедержателю належним чином оформлений податковий вексель.

Вексельний бланк придбавається в установі банку. Сума акцизного збору, на яку видається податковий вексель, обчислюється виходячи з обсягу отримуваного біоетанолу відповідно до ставки, яка визначається як різниця між повною ставкою акцизного збору на спирт етиловий, передбаченою законодавством, та нульовою ставкою за 1 л стовідсоткового спирту.

Податковий вексель видається суб'єктами господарювання - виробниками біопалива на строк, що не перевищує 90 календарних днів від дати його авалювання банком.

Податковий вексель складається у двох примірниках, перший з яких заповнюється на вексельному бланку, придбаному векселедавцем в установі банку, другий - на ксерокопії вексельного бланка, що має однаковий з першим примірником номер. Кожний примірник податкового векселя заповнюється окремо. Записи повинні бути тотожними. Перший примірник податкового векселя залишається у векселедержателя, а другий з відміткою векселедержателя про взяття на облік повертається векселедавцю для пред'явлення представникові органу державної податкової служби на акцизному складі при отриманні біоетанолу. Використання неавальованих податкових векселів забороняється. Відповідальність за оформлення податкового векселя несе векселедавець.

Підставою для взяття на облік податкового векселя є довідка векселедавця про прогнозований обсяг потреби в біоетанолі для виготовлення біопалива. Форма довідки затверджується центральним органом державної податкової служби. Для погашення податкового векселя векселедавець подає векселедержателю довідку про цільове використання біоетанолу для виробництва біопалива за формою, що затверджується центральним органом державної податкової служби, та звітність про обсяг виробленої продукції за встановленою формою. Довідка про цільове використання біоетанолу погоджується представником податкового посту на підприємстві, що виробляє біопаливо.

Погашення податкового векселя проводиться шляхом проставлення на лицьовому боці відбитка штампа з написом "Погашено", що засвідчується підписом керівника (заступника керівника) та печаткою векселедержателя.

У разі коли податковий вексель не погашено у визначений строк, векселедержатель вчиняє протест такого векселя у неплатежі згідно із законодавством та звертається протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту до банку, який здійснив аваль цього векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за днем звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати векселедержателю суму, зазначену в такому векселі.

За користування податковим векселем не нараховуються відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших видів векселів. Порушення платниками акцизного збору вимог цього Порядку тягне за собою відповідальність, передбачену законом.