ru ua

Кабмін визначив та розподілив питання, що входять до компетенції віце-прем’єрів, а також встановив між ними взаємозамінюваність.

Кабмін визначив та розподілив питання, що входять до компетенції віце-прем'єрів, а також встановив між ними взаємозамінюваність. Так, відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України №456-р від 17 березня 2010 р. "Про визначення питань, що належать до компетенції першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів та міністра Кабінету міністрів України", до компетенції першого віце-прем'єр-міністра України Андрія Клюєва належать питання:
підготовки та виконання програми діяльності Кабінету міністрів України, виконання загальнодержавних програм економічного та соціального розвитку;
підвищення вітчизняного потенціалу з експорту продукції, що виробляється на підприємствах галузей національної економіки, захисту та підтримки національного товаровиробника;
інвестиційно-інноваційної політики в реальному секторі економіки;
ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;
охорони праці та промислової безпеки;
паливно-енергетичного комплексу, забезпечення енергетичної та ядерної безпеки держави;
розвитку енергоринку, електроенергетики, вугільної, газо- та нафтодобувної галузі;
енергозбереження, диверсифікації джерел постачання енергоносіїв, у тому числі альтернативних;
промисловості;
космічної діяльності;
транспорту і зв'язку;
розвитку торговельно-економічного співробітництва з країнами СНД;
зв'язків з Верховною Радою України.
У разі відсутності першого віце-прем'єра А.Клюєва згідно з додатком №2 до вищевказаного розпорядження його обов'язки виконує віце-прем'єр-міністр Сергій Тігіпко.

До компетенції віце-прем'єр-міністра України Бориса Колеснікова належать питання:
екологічної безпеки;
використання та охорони природних ресурсів;
регулювання земельних відносин та їх реформування;
розвитку лісового та водного господарства;
діяльності засобів масової інформації, розвитку інформаційної сфери;
фізичної культури і спорту, підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
туризму;
сім'ї та молоді.
У разі відсутності віце-прем'єра Б.Колеснікова згідно з додатком №2 до вищевказаного розпорядження його обов'язки виконує віце-прем'єр-міністр Володимир Семиноженко.

До компетенції віце-прем'єр-міністра України Володимира Семиноженка належать питання:
охорони здоров'я;
освіти;
науково-технічної та інноваційної політики;
інтелектуальної власності;
культури, охорони національної культурної спадщини;
реклами, виставкової діяльності;
міжконфесійних і міжнаціональних відносин;
благодійництва та гуманітарної допомоги;
соціальної політики;
політики грошових доходів, зайнятості населення, трудової міграції;
нагляду за додержанням законодавства про працю;
видавничої та архівної справи;
забезпечення захисту суспільної моралі;
державної мовної політики;
прозорості та відкритості діяльності органів виконавчої влади, розвитку комунікації влади і суспільства, створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства;
взаємодії органів виконавчої влади з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення, Національною тристоронньою соціально-економічною радою, Національною службою посередництва і примирення, Українським координаційним комітетом сприяння зайнятості населення, Українським національним фондом "Взаєморозуміння і примирення" при Кабінеті міністрів України, об'єднаннями профспілок та роботодавців, іншими об'єднаннями громадян, а також зв'язків з об'єднаннями закордонних українців.
У разі відсутності віце-прем'єра В.Семиноженка згідно з додатком №2 до вищевказаного розпорядження його обов'язки виконує віце-прем'єр-міністр Б.Колесніков.


До компетенції Віце-прем'єр-міністра України Володимира Сівковича належать питання:
забезпечення державного суверенітету, обороноздатності та національної безпеки;
мобілізаційної підготовки та мобілізації;
ресурсного забезпечення військових формувань і правоохоронних органів;
функціонування оборонно-промислового комплексу;
військово-технічного співробітництва, експорту та імпорту товарів військового і спеціального призначення та подвійного використання, експортного контролю;
реалізації надлишкового військового майна;
правоохоронної діяльності, у тому числі захисту державного кордону та боротьби з податковими правопорушеннями;
запобігання та протидії корупції;
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
реалізації правової політики;
міграції та біженців;
організації взаємодії з органами прокуратури та судової системи;
інформаційної безпеки.
У разі відсутності віце-прем'єра В.Сівковича згідно з додатком №2 до вищевказаного розпорядження його обов'язки виконує віце-прем'єр-міністр В.Тихонов.

До компетенції віце-прем'єр-міністра України Віктора Слаути належать питання:
розвитку агропромислового комплексу;
створення інфраструктури продовольчого ринку, забезпечення продовольчої безпеки держави;
меліорації земель.
У разі відсутності віце-прем'єра В.Слаути згідно з додатком №2 до вищевказаного розпорядження його обов'язки виконує віце-прем'єр-міністр Б.Колесніков.

До компетенції віце-прем'єр-міністра України Віктора Тихонова належать питання:
розвитку регіонів;
адміністративно-територіальної реформи;
реформування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на місцевому та регіональному рівні;
містобудування, архітектури та будівництва, промисловості будівельних матеріалів;
житлової політики та реформи житлово-комунального господарства;
збереження традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць, пам'яток архітектури і містобудування, благоустрою та інженерної інфраструктури територій населених пунктів;
організації роботи органів виконавчої влади з нормативно-правового врегулювання питань виборчого процесу та створення Державного реєстру виборців.
У разі відсутності віце-прем'єра В.Тихонова згідно з додатком №2 до вищевказаного розпорядження його обов'язки виконує віце-прем'єр-міністр В.Слаута.

До компетенції віце-прем'єр-міністра України Сергія Тігіпка належать питання:
проведення економічних реформ, економічної, цінової, регуляторної політики, формування позитивного інвестиційного іміджу України;
реформування відносин власності, управління об'єктами державної власності та приватизації державного майна;
статистики та бухгалтерського обліку;
розвитку підприємництва;
демонополізації та розвитку конкуренції;
захисту прав споживачів;
стандартизації, метрології та сертифікації;
державного матеріального резерву та державних закупівель;
удосконалення системи функціонування банківських і небанківських фінансових установ, розвитку ринку капіталу та його інфраструктури;
регулювання ринків фінансових послуг, цінних паперів та фондового ринку;
реформування публічної адміністрації;
міжнародної інтеграції, зокрема СОТ, співробітництва з міжнародними організаціями та іноземними державами;
координації політики інтеграції України до Європейського Союзу;
євроатлантичної інтеграції України; співробітництва з Радою Європи; адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу; транскордонного співробітництва;
співпраці з Представництвом України при Європейських Співтовариствах (Європейському Союзі);
залучення і використання зовнішньої та міжнародної технічної допомоги, співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями;
взаємодії Кабінету міністрів України з Національним банком, "Ощадбанком", "Укрексімбанком" та іншими банками, Торгово-промисловою палатою, фондовими та валютними біржами.
У разі відсутності віце-прем'єра С.Тігіпка згідно з додатком №2 до вищевказаного розпорядження його обов'язки виконує перший віце-прем'єр-міністр А.Клюєв.

До компетенції Міністра Кабінету Міністрів України Анатолія Толстоухова належать питання:
координації діяльності органів виконавчої влади з питань підготовки для розгляду Кабінетом Міністрів України проектів нормативно-правових актів, інших документів;
контролю за виконанням органами виконавчої влади актів законодавства;
розвитку державної служби та зміцнення її кадрового потенціалу;
проведення адміністративної реформи;
моніторингу організаційно-управлінської діяльності керівників місцевих органів виконавчої влади, спрямованої на забезпечення ними соціально-економічного розвитку територій;
впровадження технологій електронного урядування та європейських стандартів у діяльність органів виконавчої влади, сприяння вивченню та використанню світового досвіду організації державного управління.