ru ua

ДПСУ надала роз'яснення щодо дати реєстрації особи як платника ПДВ

Державна податкова служба України листом від 1 листопада 2011 р. №4800/7/15-3317 надала методичні рекомендації щодо визначення дати реєстрації особи як платника податку на додану вартість та дати виникнення податкових зобов'язань з податку на додану вартість при обов'язковій реєстрації, повідомляє прес-служба ДПС.
Відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Податкового кодексу під обов'язкову реєстрацію як платника податку на додану вартість підпадає особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Податкового кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 тис. грн (без урахування податку на додану вартість).
Для здійснення такої реєстрації особа не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто зазначеного вище обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг, повинна подати до органу ДПС за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) реєстраційну заяву платника ПДВ за формою № 1-ПДВ (заява) (пункти 183.1 та 183.2 статті 183 розділу V Податкового кодексу).
При цьому, у разі якщо останній день строку подання заяви припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день (пункт 183.6 статті 183 розділу V Податкового кодексу).
Відповідно до пункту 183.9 статті 183 розділу V Податкового кодексу у разі відсутності підстав для відмови у реєстрації особи як платника податку на додану вартість орган ДПС зобов'язаний видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво про реєстрацію такої особи як платника податку на додану вартість не пізніше наступного робочого дня після бажаного (запланованого) дня реєстрації платника податку на додану вартість, зазначеного у його Заяві, або протягом 10 робочих днів від дати надходження заяви. Перебіг строку у 10 робочих днів, установленого для податкової реєстрації, розпочинається з першого робочого дня, наступного за днем отримання податковим органом заяви (підпункт 12.1 пункту 12 розділу ІІІ положення). Податкові зобов'язання з податку на додану вартість у такої особи починають виникати з дати реєстрації її як платника податку на додану вартість.
Разом з цим звертаємо увагу, що згідно з пунктом 183.10 статті 183 розділу V Податкового кодексу будь-яка особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку на додану вартість у випадках та в порядку, передбачених цією статтею, не подала до органу ДПС заяву, несе відповідальність за ненарахування або несплату податку на додану вартість на рівні зареєстрованого платника податку на додану вартість без права нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування.
Таким чином, якщо особа, яка підлягає обов'язковій реєстрації як платник податку на додану вартість, не подала до органу ДПС заяву або подала її з порушенням строку, встановленого пунктом 183.2 статті 183 розділу V Податкового кодексу, то обов'язок нарахування та сплати податкових зобов'язань з податку на додану вартість у такої особи виникає з дня, наступного за граничним днем, який встановлений для подання заяви, тобто з 11 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій з постачання товарів/послуг понад 300 тис. грн.