ua en ru

У ВР зареєстрований законопроект щодо звільнення голови НБУ з посади після досягнення ним 65-річного віку.

Три народні депутати пропонують Верховній Раді внести поправки до закону про Нацiональний банк, згiдно з якими передбачається, що голова НБУ звiльняється з посади пiсля досягнення 65-рiчного вiку. Вiдповiдний законопроект зареєстрований у Верховнiй Радi. Його ініціаторами виступили депутат вид НУ-НС Юрiй Кармазін та нардепи від БЮТ Олександр Стешенко та Юрiй Прокопчук. Згiдно iз законопроектом, текст якого розмiщений на сайтi парламенту, також пропонується передбачити звiльнення голови Національного банку у разi незабезпечення протягом року стабiльностi гривнi. При цьому уточнюється, що стабiльнiсть грошової одиницi України – це забезпечення рiчної змiни цiн на товари i послуги, цiн на кредитнi ресурси i курсу гривнi до основних iноземних валют не більше, нiж на 10%. У документі також пропонується заборонити однiй особi працювати на посадi голови НБУ більше, нiж двічі. За законопроектом, головою Нацбанку зможе стати особа пiсля виповнення 35 рокiв, з позитивною дiловою репутацiєю, з вищою банкiвською освiтою i науковим ступенем не нижче докторського, а також за наявностi понад 10 рокiв досвiду роботи, пов"язаної з банкiвською дiяльнiстю. Чинний голова НБУ Володимир Стельмах вже досяг 70-рiчного вiку.