Політична партія "Зелені"

Партія "Зелені" - українська політична сила, сформована в Києві в 2011 році.

Головними завданнями Партії є сприяння:

  1. об`єднанню усіх громадських сил та громадян України, стурбованих проблемами навколишнього природного середовища;
  2. створенню умов та постійно діючих інститутів для системної та конструктивної співпраці громадськості, влади, наукових та ділових кіл;
  3. виробленню, вдосконаленню та здійсненню екологічно орієнтованого політичного курсу України;
  4. становленню справедливого економічного і громадського правопорядку;
  5. розвитку екологічного світогляду громадян шляхом створення системи загальної екологічної освіти та пропаганди;
  6. створенню та впровадженню у виробництво маловідходних та екологічно чистих технологій, дбайливого та раціонального використання природно-ресурсного потенціалу України;
  7. створенню умов стабільного підвищення якості та рівня життя громадян України, економічного зростання, екологічної безпеки, соціальної забезпеченості та правової захищенності людей шляхом проведення правової і конструктивної законодавчої політики;
  8. істотному посиленню охорони здоров`я населення України;
  9. послідовному та цілеспрямованому впровадженню інститутів екологічної експертизи та аудиту в практику прийняття державних рішень;
  10. розвитку та посиленню міжнародних зв`язків у сфері охорони навколишнього природного середовища для консолідації зусиль щодо вирішення глобальних екологічних проблем.

У 2015 році було прийнято рішення про участь партії у виборах до органів місцевого самоврядування.

Політична партія "Зелені"
On Top