Політична партія "Патріот"

Партія "Патріот" - українська політична сила, що відстоює ідеі лібералізму, консерватизму.

На думку ідеологів руху, головною нагальною потребою українського громадсько-політичного життя є порятунок України як держави та збереження українського народу. Політична партія «Патріот» є ідеологічно вмотивованою організацією, чия діяльність в політичному полі ґрунтується на пріоритеті етичних цінностей та ідеологічних принципів над політичними, матеріальними та особистісними інтересами членів партії.

У своїй діяльності політична партія «Патріот» спирається на такі ціннісні засади:

1. ставлення до людини як до вінця божественного творіння, як до основної цінності соціально-політичного розвитку суспільства;

2. ставлення до держави як до головної організуючої сили, що має бути інструментом для розвитку суспільства та кожної людини;

3. політика повинна бути не брудною справою політиканів, а чесним, прозорим та відкритим для суспільства процесом;

4. права людини та громадянина, на яких збудований сучасний світ, є непорушними та незаперечними;

5. держава існує для людей, а люди забезпечують економічний і соціальний розвиток держави;

6. народ має право на спротив диктаторським та авторитарним політичним режимам;

7. приватна власність, яка придбана у законний спосіб, має гарантії захисту з боку держави, є основою соціального та економічного розвитку українського суспільства;

8. індивідуальні інтереси особи та колективні інтереси всього суспільства в цілому повинні не протиставлятись одне одному, а ефективно співіснувати - у форматі взаємопосилення, консенсусу або компромісу;

9. питання освіти та охорони здоров'я є не приватними, а такими, що мають значущість для всього суспільства;

10. пріоритетний розвиток науки та високих технологій повинен стати основою економічного розвитку України;

11. питання розвитку української культури, української мови та української ідентичності, гармонізація міжнаціональних відносин та розвиток національної  ідентичності інших корінних народів України є найважливішими пріоритетами гуманітарного розвитку України;

12. сучасна Україна зорієнтована в майбутнє, при цьому відчуваючи свій органічний зв'язок з минулим, з історією, з попередніми формами існування української державності;

13. жодна з інтерпретацій українського історичного минулого не повинна вести до розбрату та ментального чи соціального конфлікту;

14. збереження й відновлення унікального та самобутнього природного довкілля є беззаперечною умовою виживання українського народу.

 

Політична партія "Патріот"
On Top