ru ua

Укладення договору про вільну торгівлю із Туреччиною за базовим сценарієм негативно вплине на економіку України, - експерт.

Укладення договору про зону вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною та Туреччиною (повне скасування тарифного захисту) за сучасних умов матиме негативний вплив на економіку України. Такі результати науково-дослідницької роботи, виконаної на замовлення Мінекономіки, щодо можливих економічних наслідків від укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Турецькою Республікою було оприлюднено сьогодні під час робочої наради під головуванням заступника міністра економіки Валерія П'ятницького
за участі представників ділових асоціацій України, передає кореспондент РБК-Україна.

Результати кількісної оцінки показують, що у разі запровадження режиму вільної торгівлі між Україною та Туреччиною за базовим сценарієм, що передбачає зниження обома сторонами з існуючого до нульового рівня усіх ставок ввізного мита при двосторонній торгівлі сукупний експорт зросте на 0,85 %; сукупний імпорт зросте на 1,02 %; випуск зменшиться на 0,23 %; ВВП зменшиться на 0,02 %; за різними видами продукції внутрішні ціни зменшаться на величину від 0,1% до 0,41 %; кількість зайнятих економічною діяльністю зросте приблизно на 8 тис. осіб.

У разі створення ЗВТ із Туреччиною за базовим сценарієм ВВП у деяких галузях економіки України зросте, а у деяких - знизиться.

Найбільшу вигоду отримають сільське господарство (експорт +4,66%, ВВП +0,70%); металургія та оброблення металу (експорт +1,64%, ВВП +0,86 %); харчова промисловість (експорт +1,40%, ВВП +0,78%).

Водночас, наступні ВЕД зазнають втрат виробництво машин та устаткування (ВВП -1,19 %); торгівля (ВВП -1,17%); текстильна та шкіряна промисловість (ВВП -0,74 %); транспорт (ВВП -0,50 %); операції з нерухомістю (ВВП -0,02 %).

Оскільки створення зони вільної торгівлі за базовим сценарієм матиме загалом негативний вплив на економіку України, було запропоновано альтернативний, більш прийнятний для України сценарій лібералізації умов торгівлі. За запропонованим сценарієм передбачається збереження Україною ставок ввізного мита на існуючому рівні за такими товарними групами, як: наземні транспортні засоби; одяг трикотажний; одяг текстильний; овочі та коренеплоди; кондитерські вироби з цукру; керамічні вироби; скло та вироби зі скла.

Кількісна оцінка, відповідно до розробленої методики, показує, що у разі запровадження режиму вільної торгівлі між Україною та Туреччиною за альтернативним, більш прийнятним для України сценарієм, загальноекономічний вплив на економіку України буде наступним: сукупний експорт зросте на 0,85%; сукупний імпорт зросте на 0,28%; випуск збільшиться 0,12%; ВВП зросте на 0,27%; внутрішні ціни на різні види продукції зменшаться на величину від 0% до 0,40%; кількість занятих зросте майже на 57 тис. осіб.

У випадку лібералізації торгівлі з Туреччиною за альтернативним, більш прийнятним для України сценарієм ВВП зростатиме в усіх ВЕД, крім наступних: текстильна та шкіряна промисловість (-0,13 %); торгівля (практично без змін)

При укладанні угоди про ЗВТ відповідно до другого сценарію не відбудеться переорієнтації економіки на сировинне виробництво, що, у свою чергу, створює підґрунтя для її сталого зростання та розвитку імпортозаміщуючих виробництв.