ru ua

НБУ: За 2 місяці 2006 р. активи банків збільшилися на 3,7% і становлять 221888,6 млн грн.

За 2 місяці 2006 р. активи банків збільшилися на 3,7% і становлять 221888,6 млн грн. Загальні активи збільшились також на 3,7 % і складають 231271,2 млн грн., в т.ч. нерезиденти – 6,6 % від загальних активів. Збільшення загальних активів відбулось, в основному, за рахунок збільшення кредитів, наданих банками - на 8648,4 млн грн. або на 5,5 %, з них: кредитів, що надані суб"єктам господарської діяльності – на 4038,5 млн грн. або на 3,7%, кредитів фізичним особам – на 2384,3 млн грн. або на 7,2%. Банки мають таку структуру загальних активів. Високоліквідні активи складають – 15,7 % від суми загальних активів, кредитні операції – 71,4 %, вкладення в цінні папери – 5,8 %, дебіторська заборгованість – 0,6 %, основні засоби та нематеріальні активи – 5,1 %, нараховані доходи до отримання – 1,0 %, інші активи – 0,4 % від суми загальних активів. Продовжували зростати довгострокові кредити. З початку року вони збільшилися на 4,7 % і на звітну дату становили 90238,9 млн грн. або 54,7 % від наданих кредитів.