НБУ: З початку 2006 року триває тенденція зростання основних показників діяльності банків.

НовиниІнше    10.03.2006 - 12:47
Капітал (балансовий) банків збільшився на 5,1 % і становить 26737,9 млн грн., повідомила прес-служба Національного банку України. Зростання капіталу банків, в основному, відбулося за рахунок збільшення статутного капіталу - на 612,7 млн грн. або на 3,8 % та емісійних різниць – на 71,0 млн грн. або на 13,1%. Капітал (балансовий) банків має таку структуру. Статутний капітал складає 62,6 % від капіталу, емісійні різниці – 2,3 %, загальні резерви, резервний фонд та інші фонди банків – 11,1 %, результат минулих років – 4,2 %, результати звітного року, що очікують затвердження – 8,3%, результат поточного року – 2,1 %, результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів та інвестицій в асоційовані та дочірні компанії – 9,4 %. З початку року зобов"язання банків України збільшилися на 3,6% (за відповідний період минулого року - на 3,7 %) і на 01.03.2006 становили 195150,7 млн грн., в т.ч. нерезиденти – 17,0 % від зобов"язань. Збільшення зобов`язань банків відбулось в основному за рахунок збільшення коштів фізичних осіб - на 2627,3 млн грн. або на 3,6 %, коштів НБУ - на 12,8 млн грн. або на 1,7 %, коррахунків інших банків – на 855,7 млн грн. або на 23,8%, строкових вкладів (депозитів) інших банків та кредитів, що отримані від інших банків – на 2681,4 млн грн. або на 9,7%, коштів бюджету та позабюджетних фондів України – на 1351,8 млн грн. або на 67,5%, субординованого боргу - на 1255,9 млн грн. або на 48,6 %. Зобов`язання банків мають таку структуру. Кошти Національного банку України складають 0,4 % від загальної суми зобов"язань; коррахунки інших банків – 2,3%; строкові вклади (депозити) інших банків та кредити, що отримані від інших банків – 15,5%; кошти суб"єктів господарської діяльності – 30,1%; кошти фізичних осіб - 38,5%; кошти небанківських фінансових установ – 2,4%; кошти бюджету та позабюджетних фондів – 1,7%; кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій – 1,8%, цінні папери власного боргу – 1,5%; субординований борг – 2,0%; інші зобов`язання – 3,8%. Банки мають таку структуру коштів населення з точки зору строковості. Строкові кошти складають 58344,8 млн грн. або 77,6% від загальної суми вкладів, а вклади до запитання – 16824,9 млн грн. або 22,4%. Населення віддає перевагу вкладам в національній валюті, які складають 55,0% від загальної суми вкладів фізичних осіб.
Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
On Top