Спецоперация СБУ

 

Спецоперация СБУ - ряд продуманных генеральным штабом подразделения действий, направленных на выполнение поставленной задачи.

В роли последней может выступать обезвреживание, задержание, слежка за кем-либо.

Служба безопасности Украины существует в нынешней формации с 1994 года. За это время ею было проведено множество операций (по общим подсчетам, порядка 15 тыс. за 20 лет существования службы), большая часть из которых оказалась успешной.

На счету СБУ операции как внутри страны (наиболее распространенные - задержание наркодиллеров, владельцев казино, бывших чиновников), так и за ее передами (например, участие украинских представителей в конфликте в Ираке для охраны посольства родного государства).

Один из наиболее сложных периодов в деятельности Службы безопасности пришелся на период Революции 2014 года. Спецподразделение подчинялось тогдашней власти и исполняло ее приказы (отказали Евромайдану в разоружении «Беркута»), но при этом через несколько дней участвовало в задержании высокопоставленных лиц по приказу представителей новой власти.Спецоперація СБУ - ряд продуманих генеральним штабом підрозділу дій, спрямованих на виконання поставленого завдання.
У ролі останньої може виступати знешкодження, затримання, стеження за ким-небудь.
Служба безпеки України існує в нинішній формації з 1994 року. За цей час нею було проведено безліч операцій (за загальними підрахунками, близько 15 тис. За 20 років існування служби), велика частина з яких виявилася успішною.
На рахунку СБУ операції як усередині країни (найбільш поширені - затримання наркодилерів, власників казино, колишніх чиновників), так і за її перед (наприклад, участь українських представників у конфлікті в Іраку для охорони посольства рідної держави).
Один з найбільш складних періодів у діяльності Служби безпеки припав на період Революції 2014 року. Спецпідрозділ підпорядковувалося тодішньої влади і виконувало її накази (відмовили Евромайдану у роззброєнні «Беркута»), але при цьому через кілька днів брало участь у затриманні високопоставлених осіб за наказом представників нової влади.
Також СБУ були задіяні в операціях в Криму і на сході України. Одна з них стосувалася затримання Павла Губарева, який пізніше був відпущений і продовжив сепаратистську діяльність.

Также СБУ были задействованы в операциях в Крыму и на востоке Украины. Одна из них касалась задержания Павла Губарева, который позднее был отпущен и продолжил сепаратистскую деятельность.

Спецоперация СБУ
Новости за 01 февраля
Новости за 22 декабря
Новости за 11 декабря
Новости за 10 декабря
Новости за 02 ноября
On Top